Neshvatljivo da FBiH za pet godina ne može donijeti zakon o šumama

Suzbijanje nezakonitih aktivnosti u šumarstvu i otklanjanje prepreka izvozu osnovne su teme šeste zajedničke godišnje konferencije o šumarstvu u BiH koja se danas održava u Sarajevu, u okviru Međunarodnog sajma šumarstva, drveta, namještaja, unutrašnjeg uređenja i prateće drvne industrije “INTERIO”.

Cilj konferencije jeste da se utvrde situacija i napredak u reformama u šumarstvu, te analiziraju aktivnosti u vezi sa unapređenjem održivog šumarstva u BiH.
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović rekao je novinarima da je veoma važno da se govori o šumarstvu, jer BiH ima bogate prirodne resurse, vrijedne ljude, ali je sve to zajedno veoma neorganizovano i daje male efekte.
“U Federaciji BiH /FBiH/ imamo usitnjenu prerađivačku industriju”, rekao je Lijanović i dodao da još nema ni zakona koji uređuju ovu granu industrije.
On je podsjetio da su u FBiH u proceduri dva zakona Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje insistira na njihovom donošenju, ali isto tako podržava i zakon poslanika koji se nalaze u proceduri u federalnom Parlamentu.
Lijanović je napomenuo da je uputio molbu svim parlamentarcima da što hitnije usvoje jedan od tih zakona da bi šumarstvo bilo uređeno zakonom na nivou FBiH.
“Jedino je rješenje da parlamentarci u oba doma federalnog Parlamenta urade posao za koji su i plaćeni, a to je da usvoje jedan od zakona”, naglasio je Lijanović.
Potpredsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne komore Federacije BiH Midhat Ahmetović podsjetio je da Federacija BiH već petu godinu nema zakon o šumama.
– Zaista je neshvatljivo da za ovaj period, gotovo već pet godina nismo mogli donijeti zakon o šumama – istakao je Ahmetović naglašavajući da je nedostatak legislative generator bezakonja u ovoj oblasti, koje se mjeri stotinama hiljada kubika nelegalno posječenog drveta.
I on je istakao neophodnost donošenja zakona o šumama od čije primjene zavisi rad u ovim sektorima i koji treba osigurati racionalno i efikasno upravljanje šumskim bogatstvom.
Federacija nema zakon, međutim, na području Tuzlanskog kantona donesen je zakon o šumama koji je stupio na snagu u augustu prošle godine.
-Taj zakon je umnogome olakšao rad kantonalnim šumarskim inspektorima radi sprječavanja bespravnih sječa i prometa drveta – izjavio je Suad Bajić, kantonalni šumarski inspektor u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.
Inspekcija, po njegovim riječima, poduzima sve zakonske mjere, ali postoje problemi kada je u pitanju izvršenje pravosnažnih sankcija. Sankcije su, kako je pojasnio, dovoljno oštre, međutim problemi se javljaju kod njihovog izvršenja.
Jedna od glavnih tema konferencije jeste i provođenje nedavno donesenog plana aktivnosti na zadovoljenju zahtjeva uredbe EU o drvetu koja tretira pitanja zakonitosti sječe i predstavlja ozbiljnu prijetnju daljem izvozu proizvoda od drveta u zemlje EU.
Lijanović je naglasio da je osnovni element donošenje zakona, potom svih drugih akata i onda usaglašavanje sa direktivama EU.
Organizator šeste zajedničke konferencije o šumarstvu u BiH su USAID-Sida FIRMA projekat u saradnji sa Drvnim klasterom u BiH i resornim entitetskim ministarstvima.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close