Visoko

Nermin Šečo: Svjetski dan borbe protiv korupcije

NerminŠečo: Svjetski dan borbe protiv korupcije

Ujedinjene nacije su odredile 9. decembarkao Međunarodni dan borbe protiv korupcije 2003. godine, što se podudara sausvajanjem Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u Generalnojskupštini UN.

Namjena ovog dana je podizanje svijesti okorupciji i stavljanje pritiska na vlade da preduzmu akciju protiv nje.

Korupcija košta svjetskuekonomiju 2,6 hijada biliona dolara svake godine, govore podaci Ujedinjenihnacija kojma se obilježava Svjetski dan borbe protiv korupcije.

Svjetska organizacijakaže da jedan bilion dolara ukraden godišnje kroz korupciju ide kroz formumita.Dakle,neophodno je kod ljudi razvijati visoku svijest o štetnosti korupcije,te korupcija trebapromatrati kao vrlo ozbiljan kriminal koji podriva ekonomski rast,vladavinuprava i demokratiju,te iz svih navedenih razloga korupciju ne treba promatraikao sociološku i kriminološku pojavu,jer ona se često pojavljuje u vezi saorganizovanim kriminalom,kroz spregu kriminalnih struktura sa pojedinimtitularima funkcija državne vlasti,a imajući to u vidu,korupcija je najopasnijivid ekonomskog i finansijskog kriminala koji ugrožava vitalne društvenevrijednosti u okviru jedne države i na međunarodnom planu.

Najbolji kontroli vlastisu svakako civilno društvo,nevladine organizacije i mediji masovnoginformisanja,a za uspješnu borbu protiv korupcije jeste razvijati visokusvijest o štetnosti korupcije,ne sudjelovati u korupciji,surađivati s tijelimakrivičnog gonjenja.Tajnovitost i složenost u postupcima krivičnog gonjenja zadjela korupcije diktiraju korištenje mnogo više postupaka nego dosad(npr.posebnih prikrivenih istražnih radnji).

Svijet bez korupcije jejedan od najvažnijih ciljeva mnogih međunarodnih organizacija,a u državama gdjekorupcija postane sistemski korupcijski model,ona se ne može ukloniti bezmijenjanja,kako institucija,procedura tako i vlasti.

Najveće žrtve korupcijejesu najsiromašniji slojevi,ali i svi ostali poreskiobveznici,potrošači.Korupcija nije neizlječivo zlo ukoliko oni,koji jeidentificiraju,istinski žele da se bore protiv korupcije.

Međutim,nisu rijetkiprimjeri u kojima se započinje borba protiv korupcije koja se namjernousmjerava samo na neki sektor iz čisto političkih razloga,ili još gore,samo nanepodobne pojedince u tom sektoru.Borba protiv korupcije u širem smisluobuhvata prevenciju,represiju i edukaciju.

Edukacija je isto takojedan svojevrstan vid prevencije,jer treba naučiti kako da se korupcijaprepozna,kako se protiv nje može boriti i kako da se promjeni računica onihkoji su u nju uključeni.

Kada se vodi planskaborba protiv korupcije,ona se može voditi tako da se djeluje protiv svih pojavaove vrste,u svim sektorima društva ili da na određeni način budeselektivna.Međutim,svaka selektivnost nosi sa sobom veliki rizik,ne samo popitanju održivosti cjelokupnog napora,već i po pitanju mogućih zloupotreba.

Na kraju,trebakonstatovati da je korupcija društveno zlo koje zahtijeva sistematski napor ivisoki stupanj mobilizacije svih društvenih snaga u njegovom suzbijanju.Glavniakteri poticanja su institucije civilnog društva koje trebaju prepoznatipotrebe,institucije vlasti i uprave koje formuliraju mjere i različite načinedržavnih institucija koje nose odgovornost,a u svemu tome je jako bitna jasna političkavolja podrške borbe protiv korupcije.

Prisutnost korupcije svedrži u okove,dozvoljava prosperitet,progres i napredovanje političkih kartela.

POTREBAN JE GLASDOSTOJANSTVA!

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close