Nermin Nikšić: U dvije godine moramo vratiti 1,7 milijardi KM duga

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u intervjuu za Dnevni list izjavio je da Federacija BiH u dvije godine mora vratiti oko 1,7 milijardi KM duga. Mora se uvažiti činjenica da je u 2013. godini planirano vraćanje 692 miliona maraka, a u 2014. godini 885 miliona maraka glavnice vanjskog duga uvećano za pripadajuću kamatu u iznosu od 91 milion maraka. To je 1,7 milijardi maraka duga u ove dvije godine što je jednako našem godišnjem operativnom budžetu – kazao je premijer, napominjući da je to dug koji su naslijedili od prošlih Vlada.

Premijer je istakao da je ukupan vanjski i unutarnji dug FBiH na dan 30. juna 2013. godine iznosio 5.886.640.000,00 maraka, od čega se na vanjski dug odnosi 4.468,59 mil. maraka i na unutarnji dug 1.418,05 mil. maraka. Po njegovim riječima, izuzme li se dug krajnjih korisnika (to su županije, općine, gradovi i pojedina javna poduzeća), koji imaju obavezu plaćanja po osnovi kreditnog zaduženja, stanje duga u FBiH na dan 30. juna 2013. godine je iznosilo 2.767.380.000,00 maraka u odnosu prema vanjskom dugu bez krajnjih korisnika na dan 31. decembra 2010. godine, kada je isti iznosio 2.819.080.000,00 maraka.

Nikšić je dodao da veliki postotak inozemnog duga koji se odnosi na tzv. krajnje korisnike otpada na produktivno zaduživanje javnih poduzeća za infrastrukturne radove.

– Mi smo dug Vlade FBiH u ovom razdoblju smanjili za 52 miliona maraka, a stalno se zlonamjerno plasira informacija kako je dug Vlade povećan. Unutarnji dug je na dan 30. juna 2013. godine iznosio 1.418.050.000,00 maraka, dok je na dan 31. decembra 2010. godine iznosio 1.459.560.000,00 maraka. Dakle, unutarnji dug Vlade FBiH smo smanjili za 41 milion maraka. Ukupan vanjski i unutarnji dug FBiH bez krajnjih korisnika je na dan 30. juna 2013. godine iznosio 4.185.430.000,00 maraka, dok je isti na dan 31. decembra 2010. godine iznosio 4.278.640.000,00 maraka – kazao je Nikšić dodajući da je ova vlada smanjila unutarnji i vanjski dug za skoro 100 miliona maraka.

– Osim toga, važno je još istaknuti da je Vlada od preuzimanja mandata pa do danas izmirila i oko 114 miliona maraka dugovanja prema određenim kategorijama (dobitnici ratnih priznanja, neratni invalidi, osobne i obiteljske invalidnine, dug prema FZ-u MIO/PIO, dugovi prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja…). Zanimljivo je da nas najviše kritiziraju oni koji su te dugove i napravili, vjerojatno pokušavajući na taj način skrenuti pozornost sa sebe – dodao je Nikšić.

Vlada, po njegovim riječima, nastavlja s politikom ograničene javne potrošnje, o čemu svjedoči i nacrt budžeta za 2014. godinu, gdje su rashodi dodatno umanjeni za oko 45 miliona maraka.

– Imamo situaciju da su naši tekući prihodi za nijansu veći od tekućih rashoda, no opet ponavljam, problem nam predstavlja otplata, uglavnom naslijeđenih dugova – potcrtao je Nikšić.

Na pitanje da li se s obzirom na krizu u idućem razdoblju može očekivati veći ekonomski potezi i realizacija projekata koji su najavljivani, premijer je odgovorio da se veliki ekonomski projekti već događaju.

– U ovom trenutku imamo 1,1 milijardu maraka ugovorenih poslova na autocesti i gradimo gotovo 60 kilometara autoceste i na tom projektu izravno radi 5000 ljudi. I mi u Hercegovini to osjetimo zbog intenzivnije izgradnje na dionici od granice s Hrvatskom do Međugorja – naveo je Nikšić.

Naglasio je da namjenska industrija doživljava preporod, te da se očekuje početak investicija u sektoru energetike i da se vrlo uspješno provode aktivnosti na početku istraživanja i eksploatacije nafte.

Nikšić je naveo da je u septembru 2013. godine industrijska proizvodnja u Federaciji veća je za 7,1 posto u odnosu na septembar 2012. Za isto razdoblje bilježi se rast u prerađivačkoj industriji za 8,6 posto, u proizvodni el. energije za 5,5 posto, u vađenju ruda i kamena rast od 4,4 posto. Također, bitan je pokazatelj da se nakon nekoliko godina bilježi pad indeksa potrošačkih cijena za 0,9 posto. Vrijednost izvršenih građevinskih radova poduzeća u Federaciji u augustu 2013. godine, u odnosu na prosječnu vrijednost 2012., veća je za 39,9 posto.

Ukupan izvoz iz FBiH u prvih devet mjeseci ove godine je veći za 6,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je uvoz manji za 1,5 posto za isto razdoblje.

– Nažalost, puno je onih koji sve to pokušavaju zakočiti, jer vode bezumnu politiku pod sloganom ‘što gore narodu, to bolje nama’. Siguran sam da ćemo izići na kraj s tim. Iako funkcioniramo u nemogućim političkim uvjetima, ovo je Vlada s najviše izgrađenih kilometara autoceste, prva Vlada koja počinje graditi energetske objekte, nakon što su o njima prethodnici pričali 17 godina, a vrlo je moguće da budemo i prva Vlada koja je omogućila eksploataciju nafte u FBiH – naglasio je Nikšić.

Na pitanje da li će penzije u Federaciji BiH biti moguće povećati za 5 posto početkom iduće godine, premijer je podsjetio da je to obećanje koje su dali penzionerima i naglasio da već stvaraju preduvjete da se to dogodi.

– Puno je posla pred nama u vezi toga i tu je također dio odgovora na pitanje kako radi Vlada. Bez obzira na sve, moramo zajedno uraditi sve kako bismo poboljšali položaj penzionera. U ovom kontekstu treba gledati pojačane kontrole koje provodimo oko fiskalne discipline, rada nacrno, predlaganja novih zakona koji trebaju osigurati red i rad te pitanje pravovremenog usvajanja budžeta za 2014. godinu. Ako to sve uspješno okončamo, onda ćemo povećati mirovine. Zato moramo svi pokazati političku zrelost i zaboraviti na politikanstvo. Neka niko ne misli da će dobiti bodove ako zaustavi realizaciju ovog plana. Ljudi će znati prepoznati ko se bori za njihove interese, a ko se bori za osobne interese – izjavio je premijer Nikšić u intervjuu za Dnevni list.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close