Nelegalno odlaganje otpada u krugu OŠ Alija Nametak Buci

Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko je u okviru svojih redovnih aktivnosti izvršila nadzor u krugu O.Š “Alija Nametak“ Buci i uočila neovlašteno odlaganje komunalnog otpada.

Ove prekršajne radnje rade nepoznata lica, te je obavezala osoblje škole i učenike da prate i prijave ovakve radnje. Na osnovu eventulanih dojava pokrenuti će se prekršajne prijave.

Građevinski inspektor Općine Visoko, utvrdio je na licu mjesta oštećenje postojećeg potpornog zida u krugu O.Š. “Alija Nametak“ Buci koji predstavlja opasnost za djecu i ostale građane. Predmetni zid je nagnut prema školskom dvorištu i ima vidljive pukotine. Građevinski inspektor će poduzeti zakonom predviđene mjere za otklanjanje opasnosti.

www.magazinplus.eu – Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close