BiHPrivreda

Nečuvena drskost: Ruski vlasnik Rafinerije nafte Brod i političari RS negiraju onečišćenja zraka

U sedam godina (ponovnog) rada Rafinerije već više puta je viđeno negiranje zagađivanja zrak od strane ruskih vlasnika i političara Republike Srpske. Evo prekjučerašnji najnoviji ‘demanti’ objavljeni su na Televiziji N1 i SEEbiz-u:

Rafinerija Brod (nije) krivac za zagađenje Slavonskog Broda?“ Vidi link:

http://ba.n1info.com/a77559/Vijesti/Vijesti/Rafinerija-Brod-krivac-za-veliko-zagadjenje.html i

Optima: Rafinerija u remontu ne može da zagađuje Slavonski Brod“: „BOSANSKI BROD – “Optima grupa ruskih vlasnika, koja upravlja Rafinerijom nafte u Brodu, demantovala je da je odgovorna za povećanu zagađenost vazduha u Slavonskom Brodu.“. Vidi link:

http://rs.seebiz.eu/optima-rafinerija-u-remontu-ne-moze-da-zagaduje-slavonski-brod/ar-128120/

Najglasnija od svih je bila premijerka entiteta RS Željka Cvijanović i po N1 ona „kaže da Hrvatskoj smeta vlasnik Brodske Rafinerije.“ Nadalje da „Rafinerija nafte u Brodu ima ekološku dozvolu entitetskog ministarstva ekologije iz Banjaluke… i da Vlada kontroliše nivo, a da su stvarne mete napada hrvatskih parlamentaraca ruski vlasnici Rafinerije.“.

Ruski vlasnici u saopćenju koju potpisuje Optima grupa nisu toliko glasni, koliko su provokativni vezano za tvrdnju da je Rafinerija u remontu. Kao da za vrijeme remonta nije moguće onečišćenje zraka. Oni kažu:

“Posebno ističemo činjenicu da su postrojenja Rafinerija nafte Brod zaustavljena i ne rade od 16.12. 2015. godine, a s radom nastavljaju 27.01.2016. godine. Uzimajući u obzir da Rafinerija nafte Brod ne radi u periodu u kojemu u kontinuitetu pristižu izvještaji o zagađenosti vazduha u Slavonskom Brodu, evidentno je da su pritužbe usmjerene na rad Rafinerije nafte u Brodu neosnovane i neutemeljene”.

Zaista je nevjerojatno kako se od strane ruskih vlasnika i političara Republike Srpske uvijek i iznova negiraju onečišćenja zraka iz emisije Rafinerije.

Nije dovoljno velika tragedija, da su Brođani kontinuirano više od 90 sati, točnije od 07. siječnja iza 20 00 sati i sve do 11. navečer bili izloženi alarmantnom onečišćenju, prvenstveno lebdećim česticama, ali i ostalim tvarima (benzen, dušikov dioksid…), nego se onda po utvrđenom receptu uvijek isti negiraju da se išta ili bilo što dogodilo!

A vjerojatno se ipak nešto dogodilo jer dana 09., a i 10.01.2016. godinidnevni prosjeci lebdećih čestica PM10 nisu bili alarmantno visoki samo u Slavonskom Brodu, nego i na mjernoj postaji u Rafineriji nafte Brod i to iznad 300 µg/m3!!! Što je šest puta iznad granične vrijednosti za dnevni prosjek lebdećih čestica PM10, koja je 50 µg/m3!

Što više, iz podataka i grafikona sa te mjerne postaje je vidljivo, da 9. siječnja 7 puta, a sutradan 6 puta je mjerena satna koncentracija lebdećih čestica PM10 iznad visokih 400 µg/m3 (vidi slike)! U ta dva dana mjerena i najveća koncentracija od 787 µg/m3!!! Dok dan prije 8. siječnja 743 µg/m3. A u Sl. Brodu najveća koncentracija je bila niža, samo 539 µg/m3!

No da još situacija bude tragičnija 9. siječnja u podnevnim satima mjerene su 4-5 sati za zimu nevjerojatne visoke satne koncentracije ozona, pa i iznad 150 µg/m3!!!

Razlogom se neki stručnjaci pretpostavljaju kako u Rafineriji nafta Brod možda je bila riječ i o nekoj havariji(?). No Brođani vjerojatno nikada neće saznati istinu!

RafB PM10 10012016RafB PM10 09012016RafB O3 09012016

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close