Naučnici otkrili kako će izgledati život za 25 godina

Nakon mnogobrojnih razočaranja u 2012. godini, sada se nove nade polažu u 2013. Političari i naučnici već sada najavljuju reforme i novitete. Neki odlaze korak dalje i već sada daju sliku Njemačke za 25 godina.

Jedno je sigurno: čak niti u godini 2037. na posao nećemo ići letećim automobilima niti ćemo jesti povrće uzgojeno na Marsu. Najveća promjena bit će u još dubljoj i jačoj globalnoj povezanosti, a današnji strahovi oko zloupotrebe podataka i nadziranja društva će nestati. Informacije i podaci koji će nam stajati na raspolaganju uvelike će olakšati i pojednostaviti život čovjeka na planetu Zemlji. Isto tako, lakše će se moći ujediniti posao, porodica i slobodno vrijeme.

Zdrav život će biti nešto što se podrazumijeva samo po sebi. Konkurencija na tržištu rada postat će još veća, a socijalni sistem će imati još manje značenje od današnjeg, što će za posljedicu imati da će se razlike između bogatih i siromašnih u Njemačkoj još jače osjećati.

Samo će ljudi ostati isti

Birgit Gebhardt sasvim je sigurna u svoju viziju Njemačke za 25 godina i tvrdi da je ovakva slika itekako realistična.

“Ono što će ostati isto jesu ljudi koji će i za 25 godina još uvijek imati iste čežnje i potrebe. Tehnički trendovi i napredak koji su već danas vidljivi ubuduće će još više biti orijentirani na potrebe ljudi”, kaže Gebhardt za Deutsche Welle.

Birgit Gebhardt je voditeljica poslova u Uredu za ispitivanje trendova u Hamburgu koji je osnovan prije 20 godina, a u međuvremenu je postao jedan od vodećih ureda ovakvog tipa u Njemačkoj. Prognoze ovog Ureda naime oslanjaju se velikim dijelom na već postojeće podatke njemačkih ministarstava i raznih udruga i do sada su se većinom pokazale vrlo točnima.

Promijenit će se i situacija po pitanju brige za djecu i njege starijih – na bolje, odnosno, povećat će se broj osoblja koje će gotovo svako moći priuštiti. Roboti će preuzeti najteži dio poslova u njezi starijih. Razne lijekove pogotovo one protiv depresija ili za podizanje raspoloženja i motivacije, tada ćemo uzimati više nego danas, no to će nam tada biti nešto što se podrazumijeva samo po sebi.

Ljudi će i dalje radije živjeti u gradovima koje će do tada preplaviti električni automobili. Kulturne ponude će se prvenstveno finansirati privatnim sponzorima, a sve veći broj ljudi će živjeti u dijelovima grada posebno čuvanim stražarima i opasanim zidovima. Time će se oni još jače odvojiti od onih koji će ubuduće još manje zarađivati, od nezaposlenih i migranata. Socijalni sukobi zbog neuspjelih integracijskih misija bit će među najvažnijim političkim temama.

Privatno i poslovno u jednom

Prognoze Birgit Gebhardt pokazuju kako će 2037. godine u Njemačkoj i dalje društveno političko uređenje biti zasnovano na kapitalizmu. Privatni i poslovni dio života sve će se više stapati u jedno, a pitanje smisla nekog posla također će dobiti na značenju.

“U jednom ovakvom svijetu ne želim živjeti, kažu mi mnogi kada čuju moje prognoze”, kaže Gebhardt i dodaje kako se većina boji da će ubuduće ljudi sve više živjeti sami za sebe u osami. No, njezine prognoze pokazuju kako zapravo za vizije ovakvog tipa nema razloga – kao ni za strahove.

Zaključuje da će tehnika napredovati i sve manje toga ćemo prepuštati slučaju, no ljubav i romantika, tvrdi, postojat će i dalje.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close