Naučni skup o kulturnom identitetu Kaknja

Poruke sa kamena III, održavaju se u četvrtak 20.11.2014.godine, a tokom ovog mjeseca najavljivane su kao naučni skup na temu Kulturni identitet Kaknja – vizije i perspektive. Senad N. Čišija, direktor Biblioteke, tim povodom kaže:

– Preferirajući industrijalizaciju, dosadašnje politike su u drugi plan stavile kulturni identitet Kaknja, koji je neosporan, ali koji nije artikulisan i koji ne posjeduje adekvatne kulturne politike. Organiziramo naučni skup čija će zadaća biti potraga za kulturnim identitetom Kaknja.
Očekivanja organizatora su da će čitaonica Gradske biblioteke u vrijeme održavanja skupa biti mjesto na kojem će se okupiti zainteresirana i značajna ciljna skupina ljudi koji vole Kakanj i koji žele da čuju i vide manje poznatu i manje predstavljanu stranu kakanjskog identiteta.

Učesnici naučnog skupa: prof.dr. Damir Kukić, dekan filozofskog fakulteta u Zenici, prof. dr. Esad Delibašić, prof. dr. Hilmo Neimarlija, prof. dr. fra Stjepan Duvnjak, prof.dr. Enes Kujundžić, publicist Raif Čehajić, mr. Kovačević Nevzet …
U potrazi za kulturnim identitetom Kaknja organizirane su i radionice, kojima su mapirani kulturni artefakti Kaknja. Na radionicama, sa mladim Kaknja,tokom oktobra i novembra, radio je prof. Adis Bešić.
Gradska biblioteka Kakanj već dvije godine realizira program Poruke sa kamena, sa željom i namjerom da on postane tradicionalan i na ovaj način nastavljamo sa istraživanjima bosanske kulturne baštine, sa novim zadatkom : potraga za kulturnim identitetom Kaknja i adekvatnim kulturnim politikama. Do sada smo se bavili univerzalnom simbolikom i semantičkim bogatstvom zapisa sa stećaka, na jednom naučnom skupu, sa respektabilnim učesnicima, zatim i likovno – poetskom interpretacijom zapisa sa stećaka, program u kome smo organizirali više radionica sa kakanjskom djecom i mladima. Ove godine ponovo je to naučni skup.

www.magazinplus.eu – KakanjLive

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close