Natječaj za kratku priču/pripovijetku u 2013. godini

Upravni odbor Književno–kulturne manifestacije “Susreti Zija Dizdarević”, na osnovu člana 7. Statuta manifestacije, raspisuje NATJEČAJ za kratku priču/pripovijetku u 2013. godini.

Uvjeti Natječaja su:

1.    Pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine.
2.    Radove slati u tri odštampana primjerka (format A4)
na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine,
sa maksimalno 18.000 otkucaja (slovnih mjesta).
3.    Pripovjetke ne smiju biti ranije objavljivane.
4.    Radove slati sa naznačenom šifrom. U zasebnoj zatvorenoj koverti sa označenom šifrom dostaviti podatke sa imenom, prezimenom, adresom i kontakt telefonom.
5.    Rok za dostavljanje radova je 15.09.2013. godine.
6.    Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
7.    Odbor zadržava pravo objavljivanja odabranih pripovjetki u svojoj publikaciji bez naknade.

Žiri, kojeg imenuje Upravni odbor Manifestacije, odabrat će tri pripovjetke za nagrade:

Prva nagrada u iznosu od 2000 KM.
Druga nagrada u iznosu od 1500 KM.
Treća nagrada u iznosu od 1000 KM.

Radove slati na adresu:

Književno kulturna manifestacija “Susreti Zija Dizdarević”,
Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Kontakt osoba: Nevres Jemendžić
e-mail: telefon: +387 (0)30 547-720
mobitel: +387 (0)61 182-927.

Rezultati natječaja će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, a nagrade će biti uručene na svečanoj akademiji Manifestacije.

www.magazinplus.eu – Fojnica

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close