Nastavak radova obaloutvrde do betonskog mosta

Nakon uspješnog završetka građevinskih radova na prelivnom šahtu gradskog kolektora, čiji je izvođač bio JKP «Visočica» Visoko, JP «Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo predvidjelo je finansijska sredstva za nastavak izgradnje obaloutvrde do betonskog mosta.

Izvođač radova obaloutvrde do betonskog mosta je «Bosman» d.o.o. Sarajevo a početak radova započinje ove sedmice uvođenjem izvođača u posao dok je krajnji rok 40 radnih dana.

U narednom periodu JP «Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo namjerava uraditi i dio radova na desnoj obali rijeke Bosne, odnosno čišćenje do betonskog mosta, čime bi u potpunosti bio realiziran projekat obaloutvrde do betonskog mosta.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close