“Namet na vilajet” – Federacija uvela posebne vodne naknade

Federalna vlada je, na jučerašnjoj sjednici, izmijenila Odluku o visini posebnih vodnih naknada, čime je ona određena na 0,002 konvertibilne marke. Na ovaj način se visina posebne vodne naknade za navodnjavanje u Federaciji BiH izjednačava s onom koja je na snazi u Republici Srpskoj.

Ovo, praktično, znači brisanje odredbe na temelju koje vlasnici poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta, kao i stambenih, poslovnih i drugih objekata nisu bili u obvezi plaćati posebnu vodnu naknadu za zaštitu od poplava.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close