Nalazi revizije: Za ugovore o djelu u dvije godine isplaćeno 16,5 mil. KM

Evidentna je praksa institucija BiH da se, usljed ograničenja novog  zapošljavanja, vrši angažiranje osoba putem ugovora o djelu ili ugovora o  privremenim i povremenim poslovima za obavljanje istih ili sličnih poslova  definiranih sistematizacijom radnih mjesta. Takođe, napominju da za navedenu praksu zakoni ne definiraju mogućnost zaključivanja ugovora na već sistematizirane radne zadatke, navode revizori u najnovijem izvještaju revize učinka o upravljanju ugovora o djelima i privremenim i povremenim poslovima u BiH.

Ističu da je u vrijeme svjetske ekonomske krize  potreba za sve većom racionalizacijom troškova na svim nivoima, ušteda sredstava i transparentnost trošenja je još izraženija i pod većom je lupom javnosti.

Opredjeljenje nadležnih institucija i institucija na razini BiH jeste da se racionalizira javna potrošnja i ostvare moguće uštede u proračunu u svim stavkama. Jedna od takvih proračunskih stavki su i izdaci po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim  poslovima, navodi se u revizorskom izvještaju.

”U javnosti inače preovladava mišljenje da bilo kakav radni angažman, kao i  potrošnja novca u institucijama BiH nisu transparentni. Navedenoj percepciji  javnosti doprinosi činjenica da se ugovori o djelu i ugovori o privremenim i povremenim poslovima zaključuju za različite poslove, od poslova čišćenja,  prevođenja do stručnih poslova iz nadležnosti institucija Bih“, navode revizori.

Iznose i podatak da su tijekom 2011. i 2012. godine, institucije BiH su za ugovore isplatile nešto više  od 16,5 milijuna KM. U navedenom razdoblju su zaključile više od 6.000 ugovora. Iznosi koji su isplaćeni iz proračuna BiH po ugovorima su se kretali od 20  KM do 7.000 KM.

Slabosti u procesu upravljanja ugovorima uzrokuju netransparentno trošenje  javnog novca, smanjenu mogućnost ostvarivanja ušteda u proračunu BiH, smanjenje  povjerenja javnosti u institucije BiH. Slabosti se mogu ogledati i u izgubljenim  alternativama finansiranja nekih od prioriteta institucija BiH, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju javnih institucija.

 
ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close