Nakon pet neuspjelih pokušaja, prodaja Veme posao za tužilaštvo

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je na jučerašnjoj sjednici zaključak da se dostave informacije Kantonalnom tužilaštvu u vezi sa ispitivanjem zakonitosti dosadašnje prodaje imovine u vlasništvu privrednog društva „Velepromet-Maloprodaja“ d.d. Visoko i Odluku o zaduženju Kantonalne agencije za privatizaciju za prodaju robne kuće „VEMA“ Visoko. Ove odluke donijete su s obzirom na činjenicu da je Vlada 100-postotni vlasnik ovog preduzeća, a ono još uvijek nije privatizirano ni nakon pet pokušaja.
Stoga je donijet zaključak da se zaduži Ministarstvo privrede i Kantonalna agencija za privatizaciju da prikupe svu dokumentaciju vezanu za proces privatiziranja visočkog „Veleprometa“ i da se ona uputi u MUP, Tužilaštvo i Agenciju za borbu protiv korupcije i da se nakon toga Vlada informiše o urađenom.
Posljednji javni poziv za prodaju robne kuće Vema raspisan je krajem prošle godine, a istekao je 13. januara 2013.  Prema posljednjoj procjeni koju je na zahtjev preduzeća VELEPROMET-MALOPRODAJA d.d. Visoko izvršila sudski vještak Spaho Lejla, vrijednost ovog objekta i zemljišta je 3.664 638 KM.
Ponuđena cijena u maloj privatizaciji za Robnu kuću Vema svojevremeno je iznosila 6,1 miliona KM, potom je spuštena na 4,99 miliona KM, ali ni nakon posljednjeg umanjenja prodaja nije bila uspješna.
Objekat je izgrađen i pušten u funkciju 1982. godine. Prema nalazu vještaka, robna kuća se sastoji od podruma, prizemlja i 6 etaža ukupne površine 8.838 m², od čega je 6.500 m² prodajnog i skladišnog prostora. Oko objekta je izgrađen parking površine 5.390 m².
Robna kuća Vema još od 2007. godine opterećena je hipotekom od 1,79 miliona KM dužnika Velepromet-Maloprodaja d.d. Visoko na koju prava polaže Kantonalni porezni ured Zenica.
U toku i poslije rata, objekat je pretrpio znatna materijalna oštećenja, međutim, njegovi vitalni elementi nisu ugroženi, što je potvrđeno i stručnim atestima.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close