Nakon 16 godina: Nikšić i Bradvica potpisuju sporazum o Aluminiju!

Usvaja se raniji dogovoreni odnos kapitala, AP će omogućiti njegov upis, a Nermin Nikšić “pokušati” utjecati na FERK za smanjenje cijene električne energije

Postojeća Uprava i Nadzorno vijeće hercegovačkog gospodarskog diva ALuminija, dobili su na današnjoj skupštini dioničara povjerenje za nastavak upravljanja Tvornicom.

Direktor društva Ivo Bradvica obznanio je kako je Uprava Aluminija nadomak potpisivanja dogovora s Vladom FBiH o konačnomu rješenju strukture kapitala, s omjerima 44% mali dioničari, 44% Vlada FBiH i 12% Vlada RH, čime će biti dovršena šesnaest godina duga agonija i otvoren put za normalan rad Aluminija.

“Predsjednik Vlade FBiH Nermin Nikšić i ja iskristalizirali smo taj dogovor kojim vraćamo na snagu ranije usuglašene omjere vlasničkih udjela, prihvaćene onim isteklim sporazumom i od strane Aluminija i od strane Vlade, kao i federalnoga Parlamenta. Osim postignutoga suglasja oko strukture kapitala, dogovoreno je da Agencija za privatizaciju FBiH načini potrebne korekcije i tako omogući Registru vrijednosnih papira FBiH odmah pristupiti registriranju dionica i dioničara Aluminija i da Vlada FBiH, preko entitetskoga ministarstva energetike i industrije, utječe na Ferk i pokuša sniziti cijenu električne energije velikim potrošačima Elektroprivrede HZHB ili potpuno ujednačiti cijene električne energije svim velikim potrošačima u FBiH. Također, dogovoreno je zajednički pristupiti konačnomu rješenju pitanja naših bivših djelatnika” – rekao je Bradvica, dodavši kako je potpisivanje dokumenta nagoviješteno u roku od sljedećih nekoliko dana.

Danas su i hrvatske vlasti poslale jasnu poruku kako su, ovoga puta u cjelosti, odlučne zaštititi svoj kapital u Hercegovini i kako je Zagreb pripravan iznaći način za reguliranje odnosa s Aluminijem i za vrijeme nakon pristupanja Hrvatske u EU.
Na skupštini su usvojena financijska izvješća za protekle dvije godine, odluke o raspodjeli i načinu uporabe dobiti za 2011. godinu, kao i o načinu pokrića gubitka iz 2012. godine te o smanjenju temeljnoga kapitala Društva, kojim je pokriven ostvareni gubitak. Usvojeno je i Izvješće o dvogodišnjemu radu Nadzornoga vijeća te donesena Odluka o nužnim izmjenama i dopunama Statuta Aluminija.

Dnevnik.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close