Naknade za odvojeni život sebi smanjili za 1 KM

Da nije sramotno, bilo bi smiješno. Federalna vlada (SDP – SDA) pokazala je samo na prvi pogled volju da se uhvati ukoštac s krizom, te je donijela novu uredbu koja regulira naknade za premijera, ministre i njihove savjetnike, koje nemaju karakter plaća.

Savjetnicima isto

Ne radi se, nažalost, ni o kakvoj odlučnosti za smanjenje mjesečnih naknada za nosioce izvršne vlasti u Federaciji BiH, nego su svoje prinadležnosti za odvojeni život te službeni smještaj na mjesečnom nivou, kako otkrivamo, umanjili za cijelu marku!

 

Faksimil uredbe objavljene u Službenim novinama FBiH

 

Novom uredbom članovi Vlade čije je prebivalište udaljeno više od 70 kilometara od sjedišta institucije u kojoj su uposleni, a koji nemaju osiguran službeni smještaj, imaju pravo na naknadu za zakup u iznosu od 599 KM. Prema uredbi, koja je prestala važiti, ta naknada mjesečno je iznosila 600 maraka.

Onim ministrima koji imaju osiguran službeni smještaj mjesečna naknada za odvojeni život iznosit će po novoj uredbi 299 KM, što je, također, za marku manje nego po dosadašnjoj!

Naknade za savjetnike također su umanjene za marku. Tako će savjetnici, čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od sjedišta institucije u kojoj su uposleni, primati 299 KM mjesečno, a u slučaju da imaju osiguran smještaj, mjesečna naknada će iznositi 149 KM.

Dok su naknade za odvojeni život ili službeni smještaj ovako „nemilosrdno“ skresane, s druge strane Vlada nije baš štedjela na izdacima.

Vila u Trpnju

Tako je iz budžeta za Federalni parlament izdvojeno 13.877 KM za komunikaciju i komunalne usluge, a za nabavku materijala i sitnog inventara 5.370 KM. Za ovu instituciju za usluge prijevoza i goriva iz budžeta je izdvojeno 3.687 KM, a za ugovorene i druge posebne usluge 60.576 KM.

Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo odobreno je 139.734 KM i to za nabavku materijala, zatim usluge prijevoza, komunikacija i komunalnija. Za iste namjene Federalnom agromediteranskom zavodu u Mostaru otišlo je 218.196 KM.

Za izmirenje troškova za postupak likvidacije stečaja vile „Riva“ u Trpnju dato je 34.450 KM. Inače, riječ je o objektu koji je u vlasništvu Federacije, a koji je zbog nesposobnosti vlasti da ga stavi u funkciju osuđen na propast.

avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close