Općine BiHPolitikaVisoko

Načelnica mr. sci. Amra Babić panelistkinja na radionici o jačanju aktivizma političarki u BiH

U toku je tematska radionica pod nazivom: “Jačanje aktivizma političarki na lokalnom nivou unutar političkih opcija u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriku BiH”, u organizaciji Fondacije Udružene Žene Banja Luka. Učesnice radionice su: predstavnice svih političkih opcija u Bosni i Hercegovini, predstavnice zakonodavnih organa vlasti u BiH, eminentne predavačice iz domena političkog aktivizma i ženskih ljudskih prava, predsjedavajuća Vijeća Naroda Narodne Skupštine Republike Srpske Nada Tešanović, načelnica Općine Visoko Amra Babić, zastupnica u Parlamentu FBiH Amra Kunovac, bivša zastupnica u Parlamentu BiH, ekspertica Vijeća Evrope za rodnu ravnopravnost i aktivistica Ismeta Dervoz, predsjednica UO Fondacije Udružene žene Banja Luka Nada Golubović i predstavnice ženskih nevladinih organizacija. Pored upoznavanja učesnica sa relevantnim međunarodnim dokumentima koja se bave zaštitom ženskih ljudskih prava, te podjelom iskustava od strane iskusnih i uspješnih političarki, razgovaralo se i o prioritetima saradnje iz dokumenta. “Programska platforma saradnje između žena izabranih u zakonodavne organe vlasti u BiH i žena aktivnih u nevladinim organizacijama u BiH” te mogućnostima primjene istih na lokalnom nivou.

Načelnica Babić na ovoj radionici održala je predavanje na temu “Žene u politici bez stranačke podrške”.

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close