Na snagu stupio novi Zakon o akcizama BiH, primjena kreće od 1. augusta

Jučer je na snagu stupio izmijenjeni Zakon o akcizama BiH, a njegova primjena očekuje se od 1. augusta ove godine.

Zakon predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhanske prerađevine u Evropskoj uniji.

Odredbama člana 45. Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09 i 49/14) regulisan je način i postupak popisa zaliha, kao i obračun i uplata akcize. Tako je stavom navedenog člana propisano da poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duvanskih prerađevina (oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje) dužni su na dan početka primjene ovog zakona tj. na dan 01. augusta 2014. godine popisati zalihe ovih duhanskih prerađevina i popisne liste dostaviti UIO u roku od sedam dana tj. do 08. augusta 2014.godine.

Sva lica koja se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje dužna su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novom Zakonu, te u roku od deset dana od dana dostavljanja popisnih lista uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Proizvođači i prerađivači duhana smatraju kako bi novi zakon mogao donijeti povećanje prodaje duhana na crno što svakako nije u interesu države i predstavnika vlasti koji su kreirali ovakav zakon.

Novo vrijeme

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close