Na prodaji UTL Vogošća, početna cijena 4 miliona KM

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavila je javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe udjela Unis udružena metalna industrija d.d. Sarajevo u privrednom društvu UNIS -Tvornica valjčanih ležajeva UTL d.o.o. Vogošća.
UNIS d.d. je vlasnik 100% udjela u UNIS -Tvornica valjčanih ležajeva UTL d.o.o. Vogošća.
Početna cijena za 100% udjela u UTL-u je 4.056.951,00 KM, a cjelokupan iznos plaća se u gotovini.
Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji udjela biti u obavezi da Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH dostavi bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.
Ponuđač mora prihvatiti izmirenje obaveza društva UTL d.o.o. Vogošća iz vlastitih sredstava, a koje će biti utvrđene na dan zaključivanja ugovora o kupoprodaji.
Takođe, od ponuđača se traži da zadrži 32 uposlena radnika, a bit će vrednovano i dodatno zapošljavanje. Izabrani ponuđač uz ponudu treba imati pripremljen trogodišnji plan društva kojim će se utvrditi osnovne poslovne aktivnosti, plan investicija, razvoj tržišta i poslovni rezultati u tri godine računajući od stupanja na snagu ugovora o kupoprodaji udjela.
Osnovni proizvodni program tvornice je proizvodnja konusnih valjkastih ležajeva, a kao sekundarni program, tvornica je proizvodila specijalne mašine za proizvodnju ležajeva i neke druge proizvode.
Tokom rata do početka 1996. godine tvornica nije bila pod kontrolom UNIS-a . Nakon reintegracije, UNIS je ponovno preuzeo realno upravljanje društvom te su pokrenute aktivnosti na njegovoj revitalizaciji. Usvajanjem strateškog plana revitalizacije proizvodnje ležajeva u UNIS-u 2002.godine počela je obnova objekata i postrojenja za proizvodnju. Do sada je revitalizovana proizvodnja valjčića za ležajeve, te djelimično pogon za kovanje prstena za ležajeve. Predmet prodaje je i oprema za proizvodnju dijelova ležajeva u vlasništvu preduzeća UNIS d.d. Sarajevo, a koja je data UTL-u na korištenje.
Ponude se dostavljaju do 26.02.2013. godine do 16 sati, a direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju FBiH 4. marta 2013. godine u 12 sati.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close