BiHPrivreda

Na koji način će biti privatizovani BH Telecom i HT Mostar?

Za privatizaciju BH Telecoma i HT Mostar bilo bi opravdano donošenje novih zakonskih rješenja, smatraju u Agenciji za privatizaciju Federacije BiH, izvještava Indikator.ba.

Zakonska rješenja za prodaju dijelova (manjinski paket dionica) ili preduzeća u cjelini potrebna su s ozbirom na visinu kapitala i značaj ovih preduzeća.

Na osnovu Reformske agende Planom privatizacije za 2016. godinu predviđena je priprema za prodaju dijela kapitala BH Telecoma i HT Mostar.

S tim u vezi, kao mogući metod prodaje manjinskog paketa BH Telecoma, u Agenciji za privatizaciju FBiH osim prodaje dionica putem berze, kao moguće rješenje navode i prodaju putem javne ponude dionica za gotov novac.

Državno vlasništvo u BH Telecomu iznosi 90,0 posto, a preostalih 10 posto stekli su mali dioničari kroz javnu ponudu dionica 2001. godine.

Nova zakonska rješenja poželjna su i u slučaju HT Mostar, posebno s obzirom na činjenicu da je Vlada Federacije BiH potpisala Sporazum sa Hrvatskim Telekomom u kojem je predviđeno i pravo preče kupnje. To znači da će HT Telekom Zagreb imati eksluzivno pravo otkupa dionica, a tek ako ne izvrši kupnju, dionice će biti ponuđene drugim investitorima.
Kao i u slučaju BH Telecoma manjinski paket može se prodati putem berze, što podrazumijeva donošenje adekvatnih odluka.

Vlada Federacije BiH ima u HT Mostar udio 50,1%, HT Zagreb posjeduje 39,1% a HP Zagreb 5,2%.

Prethodni pokušaj prodaje telekom operatera u Federaciji BiH bio je neuspješan.
U Parlamentu FBiH 2006. godine nije usvojena “Politika privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH” kojom je bilo predviđeno više varijanti prodaje državnog kapitala telekom operatera.

Vlada Federacije BiH je tokom 2009. godine formirala Komisiju za izradu
Prijedloga zakona o privatizaciji preduzeća iz sektora telekomunikacija, ali je ona prestala sa radom polovinom 2009. godine

Dobit BH Telecoma 2011-2014.(u KM)

2011. godina – 134.330.320
2012. godina 131.700.576
2013. godina 126.638.660
2014. godina 78.541.120

Dobit HT Mostar 2011-2014.(u KM)

2011. godina 10.023.787
2012. godina 17.950.995
2013. godina 14.441.423
2014. godina 8.278.183

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close