Muzička akademija u Sarajevu slavi 60 godina postojanja

Kakvu god priču započinjali o muzičkoj edukaciji, umjetnosti i nauci u Bosni i Hercegovini, a i u okruženju, ona ne može niti početi bez Muzičke akademije u Sarajevu.

Povodom 60 godina postojanja Muzičke akademije u Sarajevu, oglasilli su se saopćenjem za javnost koje prenosimo u cjelosti:

2Ne samo onda kada je osnovana, nego i sada kada u Bosni i Hercegovini ima šest visokoškolskih institucija koje se bave muzičkom edukacijom. Naš govor o muzici u Bosni i Hercegovini počinje 20. Maja 1955. Godine kada se odlukom Narodne skupštine Federativne Republike Bosne i Hercegovine osniva Muzička akademija, koju potpisuje narodni tribun Đuro Pucar Stari, a matičari Akademije bivaju ugledni profesori muzičkih akademija iz cijele Jugoslavije.

Prvi rektor je bio akademik Cvjetko Rihtman, kultna ličnost u historiji muzike u Bosni i Hercegovini, koja međutim, još uvijek nema niti svoju ulicu u Sarajevu. Počinjemo ovo saopštenje za medije ovako, naprosto zato jer hoćemo upozoriti javnost, političare, vlast i one koji odlučuju o sudbinama ljudi i institucija, da je vrijeme da se s malo više pažnje prati sudbina jedne institucije koja je temelj muzičke kulture i ukupnog muzičkog života u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Čime to zaslužujemo? Našom misijom, vizijom, ciljevima i zadacima i ukupnim radom. Akademija je i osnovana da bi se umjetnička i muzika domaćeg tla inaugurirala kao civilizacijsko dostignuće savremene Evrope, a našim radom pokazali smo da smo dostojni naše misije jer imamo viziju i dalje biti najbolji u našem području sa strateški zadatim ciljevima i zadacima da to i ostvarimo.

Muzička akademija s bavi muzičkom pedagogijom, umjetničkim i naučnim radom. U sva tri područja, snažnim decenijskim zalaganjima nastavnika, studenata i osoblja, dali smo nemjerljive rezultate. Pri tome mjerljivost ne treba biti lokalna, već svjetska u onoj mjeri u kojoj je Akademija fenomen pojavnog svijeta po djelovanju i po rezultatima. Akademiju, naime, kao instituciju treba mjeriti evropskim mjerilima da bi tek tada naša sredina bila svjesna uloge Muzičke akdemije u ne samo muzičkom, već i cjelokupnom kulturnom i društvenom životu našeg grada i države.

Zašto još ovakav govor? Zato jer Muzička akademija dostiže evropski kvalitet visoke muzičke edukacije, umjetnosti i nauke u prostoru od 1037,22 m2 u kojem obitava i djeluje, u 2015-toj godini slavlja, 311 studenata na Prvom, Drugom i Trećem ciklusu studija, radi 82 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu i honorarno i 12 zaposlenika u administraciji. Možda treba i neka slavljenička i svečarska verzija naše uvodne priče, možda nije društveni trenutak da se ne govori kritički, možda treba sačekati bolja vremena, no u ovoj godini nemamo pravo ne upozoriti društvo, a to znači politiku i vlast, da je Muzička akdemija iskoristila sve svoje resure i da više nema prostora, kadrovskih, finansijskih i bilo kojih drugih mogućnosti, osim onih koji se tiču volje i sposobnosti studenata i nastavnika, za bilo kakav razvoj koji bi opravdao dosadašnju historiju i nadgradio je još snažnije uključenjem u nove evropske muzičke tokove i prostore.

Mi imamo pravo reći da se ostvarujemo u punom kapacitetu našeg djelovanja s gotovo nikakvom društveno-političkom podrškom. Kako sada, tako i onda, ali nadamo se ne i ubuduće. Zbog naših oko 3500 diplomiranih studenata, preko 5000 koncerata, umjetničkih i naučnih projekata evropskih vrijednosti, mnoštva objavljenih izdanja različitog karaktera i sadržaja, ugleda na Univerzitetu u Sarajevu i naše uloge u daljem razvoju muzičke umjetnosti u Bosni i Hercegovni, imamo razloge i pravo da 2015. godinu u cijeloj Bosni i Hercegovini proglasimo godinom Muzičke akademije u Sarajevu”, stoji u saopćenju.
Depo portal

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close