Monitoring evropskih integracija BiH: Nije postignut nikakav relevantan napredak

Alternativni izvještaj upućen svim BiH institucijama i Evropskoj uniji…

Autor: Maja Isović
BUKA

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine objavila je drugi Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija.

Izvještaj, čiju izradu je koordinirao Sarajevski otvoreni centar kao koordinirajuća članica Inicijative, predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija u nastojanju da prikažu trenutno stanje u zemlji te na taj način pruže alternativu zvaničnom Izvještaju o napretku koji objavljuje Evropska unija u oktobru svake godine.

“Fokus ovog izvještaja je na oblastima ljudskih prava, funkcioniranja države, pravosuđa i korupcije te tranzicione pravde tj. na političkim kriterijima EU integracija. Na prestavljanju Izvještaja koji je održan 18. jula u Sarajevu, govornici_e Saša Gavrić (Sarajevski otvoreni centar), Fedra Idžaković (Prava za sve), Tijana Cvjetićanin (Zašto Ne?) te moderator Damir Banović (Centar za političke studije), zaključili su da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav relevantan napredak – presuda Sejdić-Finci još nije implementirana, rad institucija odlikuje nestabilnost, netransparentnost i neefikasnost, odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode, a ni Strukturirani dijalog za pravosuđe između BiH i EU ne pokazuje napredak, te je reforma pravosuđa zaustavljena. Isto tako, manjinske i ranjive grupe žive i dalje trpe diskriminaciju i nasilje, a sam Zakon o zabrani diskriminacije nije pokazao očekivane rezultate”, rekli su iz Sarajevskog otvorenog centra.

U izvještaju stoji da sveobuhvatne anti-diskriminacijske politike za socijalnu integraciju ili ne postoje ili ukoliko postoje, onda se skoro pa ne provode.

“Poplave su još dodatno pogodile one najranjivije u društvu. Procesuiranje ratnih zločina i suočavanje sa prošlošću, kao preduslovi za kreiranje zdravog okruženja i gradnju zajedničke države, predstavljaju dodatni problem. Politička podrška ratnim zločincima od strane lidera političkih stranaka samo dalje dijeli već izrazito fragmentirano društvo”, napominje se.

Ipak, članice Inicijative se nadaju da će opšti izbori u oktobru 2014. godine donijeti stabilnije političke strukture, spremne da se suoče sa različitim problemima.  Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH će svakako zagovarati promjene kada su u pitanju usvajanje novih zakona i politika, ali i provedba istih.

Nadaju se da će bh. vlasti, ali i EU institucije, podržati jaču poziciju civilnog društva unutar različitih foruma u okviru EU integracija BiH te da će civilno društvo postati treći akter ovog procesa (pored države i EU institucija).

Nakon prezentacije, Alternativni izvještaj je ove sedmice upućen svim BiH institucijama i Evropskoj uniji, te se nadaju da će na taj način uticati na formiranje zvaničnog Izvještaja o napretku koji izlazi u oktobru.

O INICIJATIVI

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija organizacija civilnog društva koja doprinosi praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije.

Inicijativa je oformljena početkom 2013. godine s ciljem praćenja procesa evropskih integracija na transparentan, stručan i nestranački način. Organizacije civilnog društva uključene u rad Inicijative dijele vrijednosti koje su utemeljene na postulatima ljudskih prava, vladavine prava, jednakosti i demokratije. Misija na kojoj zasnivaju svoje djelovanje u različitim političkim i pravnim domenima jeste uređenje društva na ravnopravnim osnovama.

 

Saznajte više o inicijativi

PDF verzija Izvještaja na B/H/S jezicima je dostupna ovdje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close