”Mladi Volonteri”: Javni poziv – Tri besplatne edukacije

JAVNI POZIV ZA MLADE NEZAPOSLENE OSOBE

Otvaranje Centra za podršku nezaposlenim osobama je program Udruženja ”Mladi Volonteri” u okviru prioritetne oblasti suzbijanja siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno obrazovanje,  organizovanje radionica i pružanje pomoći u zapošljavanju, koji se realizuje u okviru pojekta ”Ti se osnaži, posao potraži”. Cilj projekta je poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba sa područja općine Visoko i jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada. Projekat se zasniva na najboljim svjetskim praksama koje su prilagođene bosanskohercegovačkim uslovima i potrebama. Centar za podršku nezaposlenim osobama će pružati informacije o dodatnim usavršavanjima i edukacijama, prilikama za posao, te će se vršiti pomoć i savjetovanje prilikom izrade CV-a, motivacionog pisma i savjetovanje o kvalitetnom načinu obavljanja intervjua za posao.

Tri besplatne edukacije, sa profesionalnim osobljem u sklopu projekta su:

1.Engleski jezik/ Njemački jezik

2.Kurs informatičke pismenosti

3.Razvijanje životnih vještina

Pozivamo sve zainteresovane i nezaposlene mlade ljude između 25 i 35 godina, sa završenim četvrtim stepenom srednjeg obrazovanja, sa područja općine Visoko, koji aktivno traže posao i žele usavršiti svoje vještine, da se prijave na email adresu: volonteribih@gmail.com, ili direktno u kancelariju udruženja, na adresi Kovačica br.2, Visoko.

Potencijalni korisnici moraju biti na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje (potvrda o nezaposlenosti sa biroa).

Rok za prijavu je 10 dana od dana objavljivanja.

Više informacija na broj telefona: 060/300- 31 31

Projekat ”Ti se osnaži, posao potraži” se realizuje u okviru UNDP-ovog projekta ”Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

”Mladi Volonteri”

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close