Ministarstvo zdravstva FBiH pripremilo 13 zakona usklađenih s propisima EU

Federalno ministarstvo zdravstva u posljednje dvije godine pripremilo je 13 zakona i niz podzakonskih akata koji su usklađeni s propisima Evropske unije, izvjestio je Dorjana Marušiča, člana Ekspertnog panela Direkcije za zdravstvo Evropske komisije, federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović na sastanku održanom u Ljubljani.

Tokom sastanka čija je tema bila saradnja u oblasti zdravstva s posebnim akcentom na zdravstvenu legislativu, Mesihović je posebno naglasio da su Zakon o krvi i krvnim sastojcima, kao i svi podzakonski akti doneseni na osnovu ovog zakona, u potpunosti usklađeni sa propisima EU o sigurnosti krvi.

Također, saglasno Strateškom planu razvoja zdravstva u FBiH 2008-2018. u proteklom periodu u Federaciji BiH su na osnovu deklaracija, konvencija i propisa EU usvojena četiri zakona o profesionalnoj samoregulaciji u oblasti zdravstva, a što je važan segment na kojem insistira EU.

Radi se o zakonima o apotekarskoj djelatnosti, stomatološkoj djelatnosti, liječništvu, te sestrinstvu i primaljstvu, a harmonizaciju svih ovih propisa potvrdio je i Ured za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU Vlade Federacije BiH.

U vezi s tim, ocijenjeno je da je na području usaglašavanja s propisima EU u oblasti zdravstva vidljiv napredak, te je Marušič pozdravio aktivnosti koje u tom pravcu provodi Federalno ministarstvo zdravstva.

Mesihović i Marušič su razgovarali i o implementaciji IPA projekata usmjerenih na unapređenje institucija javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini, te je zaključeno da je neophodno i dalje raditi na jačanju kapaciteta u ovom sektoru u cilju povećavanja institucionalne spremnosti u odgovoru na javnozdravstvene prijetnje, saopćeno je jučer iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close