Ministar MUP-a posjetio Policijsku upravu II u Visokom

Dana 29.04.2013. godine, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Delić Rifat i policijski komesar Bečirović Fahrudin su, u okviru usvojenog Plana obilazaka policijskih uprava i policijskih stanica na području Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, posjetili Policijsku upravu II u Visokom,  gdje je održan radni sastanak, na kojem je načelnik Policijske uprave II informisao ministra i policijskog komesara o svim aspektima aktuelne bezbjednosne situacije na području koje je u nadležnosti ove policijske uprave. Na održanom sastanku su prisustvovali i komandiri policijskih stanica koje djeluju u sastavu  Policijske uprave II u Visokom i koji su tom prilikom informisali prisutne o bezbjednosnoj situaciji na područjima u nadležnosti istih. Tačnije radi se o područjima iz nadležnosti policijskih stanica  Breza, Kakanj i Visoko.

Kako je konstatovano, u proteklom periodu, na području Policijske uprave II nisu zabilježeni veći bezbjednosni problemi te je stanje bezbjednosti u kontinuitetu održavano stabilnim i zadovoljavajućim.

Tokom sastanka su definisani pravci daljnjeg djelovanja i unapređenja aktivnosti na rasvjetljavanju krivičnih djela izvršenih na navedenom području, planskih aktivnosti na preveniranju svih oblika nezakonitog djelovanja pojedinaca i grupa, te drugih mjera i radnji koje se poduzimaju, sa ciljem unapređenja stanja bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close