Ministar Kazazović pojašnjava: Hoće li FPN morati poništiti više stotina diploma?!

Vjerujem da će rektor Univerziteta u Sarajevu i dekan Fakulteta političkih nauka voditi računa o činjenici da se radi o pravosnažnoj sudskoj presudi i da neizvršenje pravosnažne sudske presude predstavlja krivično djelo, rekao je u intervjuu za sedmičnik ‘Stav’ ministar Kazazović

Fakultet političkih nauka u Sarajevu izdao je najmanje 117 magistarskih diploma nakon studija koji je pravosnažnom sudskom presudom ocijenjen nezakonitim. Sud je utvrdio i da je školarina od 5.500 maraka na ovom studiju nezakonito utvrđena, ali Fakultet još nije reagirao.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović za ovaj problem odgovornim smatra upravu Fakulteta, ali i Univerziteta u Sarajevu. O ovom problemu ministar je otvoreno progovorio za sedmičnik Stav:

elvir-kazazovic
Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS 

 

– Uvažavajući činjenicu da Zakon o visokom obrazovanju precizno utvrđuje obavezu rektora i dekana da ponište, odnosno stave van snage odluke koje su nezakonite, očekujemo od onih koji su takve diplome potpisali da se odrede o pravnoj sudbini kako do sada, shodno kvalifikaciji suda, nezakonito izdanim diplomama i nezakonito utvrđenim i naplaćenim cijenama studija, tako i o budućim aktivnostima u vezi s izdavanjem diploma. Vjerujem da će rektor Univerziteta u Sarajevu i dekan Fakulteta političkih nauka voditi računa o činjenici da se radi o pravosnažnoj sudskoj presudi i da neizvršenje pravosnažne sudske presude predstavlja krivično djelo. Nakon što dobijemo tražene informacije, razmotrit ćemo daljnje aktivnosti.
Kazazović je rekao i da je stav Ministarstva ‘da se nisu mogle i ne mogu izdavati pravno validne diplome niti se na zakonit način mogla vršiti naplata cijene studija koju je Fakultet političkih nauka utvrdio’, te da će ‘institucije u kojima su uposlena lica koja posjeduju diplome sa spornog studija odlučit će autonomno šta će preduzeti’.

 

Na pitanje kakva je uloga Rektorata UNSA i koliko “slučaj diploma FPN-a“ može naštetiti ugledu javnog sistema visokog obrazovanja KS, ministar Kazazović ogovara:
‘Cijenimo da postoji i odgovornost Rektorata Univerziteta u Sarajevu za izdavanje diploma u konkretnom slučaju. Svaku od diploma po Zakonu o visokom obrazovanju potpisuju rektor Univerziteta i dekan odgovarajućeg fakulteta, koji svojim potpisima garantiraju kako akademsku tako i pravnu validnost diplome kao javne isprave. Dakle, rektor i dekan predstavljaju garanciju da je potpisana i izdata diploma u svakom smislu validna, jer bez potpisa bilo kojeg od potpisnika ne može se diploma nalaziti u pravnom prometu. Ministarstvo je Fakultetu političkih nauka i Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u 2014. godini nakon zaprimanja pravosnažne presude, a sve u cilju zaštite interesa upisanih kandidata, sugeriralo obustavu daljnjeg izdavanja diploma sve dok se od strane Fakulteta političkih nauka ne iscrpe sve mogućnosti osporavanja sudskih odluka. Međutim, takav je pristup Ministarstva ignoriran. Na takav je način svjesno preuzeta i odgovornost od strane Univerziteta i Fakulteta političkih nauka za sudbinu diploma.

 

Nažalost, čak je i Senat Univerziteta, nakon donošenja pravosnažne sudske presude iz 2014. godine, usvojio zaključak o “akademskoj validnosti“ predmetnog studija i izdatih diploma, što je teško razumjeti. Takvim zaključkom nastoji se relativizirati i umanjiti pravna dimenzija postupka stjecanja i izdavanja diploma, pri čemu se zanemaruje činjenica da se svaka društvena aktivnost, pa tako i procesi u akademskoj zajednici, moraju provoditi u skladu s pravnim normama i da niko, bez obzira na specifičnost procesa, nije amnestiran od poštivanja zakonskih normi.’

 

Upravo činjenica da Fakultet, Rektorat i Senat Univerziteta u Sarajevu od početka tvrde da je postdiplomski studij neupitan i da se diplome ne mogu dovoditi u pitanje, ono je što posebno zabrinjava ministra Kazazovića.

 

‘Iznenađujući je, ali istovremeno i zabrinjavajući stav Fakulteta političkih nauka, a posebno Senata Univerziteta, koji nije u skladu s pravosnažnom sudskom presudom, odnosno, koji je s njom, u konačnici, u suprotnosti. Treba znati da se ovdje ne radi o akademskom, nego o pravnom pitanju na koji odgovor daju sudske instance, a ne akademska tijela visokoškolske ustanove. Takav je pristup posebno zabrinjavajući kada se ima u vidu činjenica da je stav Senata Univerziteta u suprotnosti sa sudskim odlukama koje su donesene u različitim sudskim postupcima, parničnom, prekršajnom i u konačnici u postupku po upravnom sporu. Ustrajavanje na stavu da su diplome validne, uprkos donesenim sudskim odlukama, od kojih su neke pravosnažne, ukazuje da postoji naglašena potreba redefiniranja i preispitivanja instituta akademske autonomije i akademskih sloboda koji se nerijetko pogrešno razumijevaju i interpretiraju. Akademska zajednica u mnogim segmentima jeste specifična zajednica, ali i njeno djelovanje podliježe društvenoj odgovornosti i sudskoj ocjeni.’

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close