Milan Tegeltija: Politika putem finansija ucjenjuje pravosuđe

“Nezavisno pravosuđe je uslov bez kojeg se ne može”; “Ne mogu da se upuštam u to šta će analiza OSCE-a donijeti i šta neće donijeti”; “Ambasade izdvajaju značajna sredstva da bi pomogle bh. pravosuđe. Ta pomoć ne podrazumijeva nametanje rješenja. Za rješenja smo odgovorni isključivo mi iz VSTS-a”

Piše: Razgovarao Orhan Hadžagić – Novovrijeme.ba

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija u razgovoru za Novo vrijeme govori o problemima s kojima se susreće bh. pravosuđe; akutelnim pitanjima pristupa Misije OSCE-a spisima Tužilaštva Bosne i Hercegovine; bh. pravosuđu kao regionalnom, ali i evropskom lideru u pojedinim oblastima, ali i o drugim temama.
NV: Pregledao sam tekst o misiji i viziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini. Tamo piše da je zadatak da kontinuirano doprinosi vladavini prava u Bosni i Hercegovini. Možete li nam navesti dva najveća izazova koja stoje na putu ostvarivanja te misije?

Primarni izazov, koji postoji za Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, ustvari je očuvanje dostignutog stepena nezavisnosti pravosuđa u cjelini, pa onda nosioca pravosudnih funkcija.

Naravno, nezavisnost pravosuđa je “Condicio sine qua non”, ili “uslov bez kojeg se ne može”. On je potpuna karika u svemu što kasnije želimo imati kao rezultate pravosuđa. Znači. i efikasnost i krivično gonjenje počinioca djela protiv korupcije, kriminala i ratnog zločina… Međutim, primarni uslov je nezavisnost. Nezavisnost za koju je osnovna pretpostavka očuvanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta kao nezavisnog i samostalnog regulatornog tijela pravosuđa Bosne i Hercegovine, kao tijela koje osigurava tu nezavisnost pravosuđu. No, i sami ste svjesni da je nezavisnost pojam koji je idealistički i naravno da možemo dozvoliti određene devijacije u sistemu kao pojedinačne primjere. Međutim, generalno moram reći da je nezavisnost primarni cilj ove institucije, cilj broj jedan.

Drugi izazov: mi smo već unaprijedili i objektivizirali proces imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija kako bismo dobili što kvalitetnije kadrove na pravosudnim pozicijama. Postavljanje jasnih kriterija za unapređenje i imenovanje novih nosilaca pravosudnih funkcija, a s kriterijima njihovog rada, sigurno će doprinijeti efikasnosti i kvalitetu rada nosilaca tih pravosudnih funkcija. Naročito kad to povežemo s ciljem koji se zove sređivanje stanja bh. društva u smislu krivičnog gonjenja za krivična djela korupcije, organiziranog kriminala i rješavanje predmeta ratnih zločina. To bi bili naši primarni ciljevi i izazovi s kojima se suočavamo.
Nastavak intervjua čitajte u printanom izdanju Novog vremena ili sepretplatite na elektronsko izdanje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close