Mi ništa ne namještamo, uplatnicama smo htjeli olakšati plaćanje pravnim licima

Depo Portal je 11. juna objavio tekst “Skandalozno: Kome je namješten posao višemilionskog printanja nepotrebnih uplatnica za struju?!”, o novim računima za struju, te uplatncama uz pomoć kojih se vrši plaćanje električne energije. Tim povodom Elektorprivreda BiH uputila je saopštenje kojim pojašnjava o čemu je riječ.

Depo Portal je 11. juna objavio tekst “Skandalozno: Kome je namješten posao višemilionskog printanja nepotrebnih uplatnica za struju?!“, o novim računima za struju, te uplatncama uz pomoć kojih se vrši plaćanje električne energije. Tim povodom Elektorprivreda BiH uputila je saopštenje kojim pojašnjava o čemu je riječ.

Saopštenje prenosimo u cjelosti.

Povodom teksta  objavljenog na portalu Depo, dana 11.06.2014.godine, pod naslovom “Skandalozno: Kome je namješten posao višemilionskog printanja nepotrebnih uplatnica za struju?!”, a s ciljem objektivnog informisanja javnosti i kupaca Elektrorpivrede BiH, saopćavamo sljedeće:

S ciljem dosljednog poštivanja Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, u kojem je navedeno da su sva pravna lica dužna sva plaćanja obavljati preko računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje pravnog prometa (poslovne banke, Pošta i dr), Elektroprivreda BiH  je  redizajnirala račun za kategoriju kupaca Ostala potrošnja – OP (Pravna lica priključeni na niski napon – biroi, mesnice, advokatske kancelarije, pekare, ugostiteljski objekti…..), na način da je, između ostalog, obrazac računa štampala bez uplatnog naloga (odreska), jer se on po pravilu ne bi trebao plaćati na šalterima naplate Elektroprivrede BiH, nego “preko računa”.

U kategoriji Ostala potrošnja je cca 65.000 kupaca, što je manje od 10% ukupnog broja kupaca Elektroprivrede BiH. Najveći dio ove kategorije kupaca (više od 80%), izmirivao je obaveze nastale po utrošenoj električnoj energiji preko poslovnih banaka. Samo njih oko 15.000 (manje od 2% ukupnog broja kupaca) je ove obaveze izmirivao gotovinom na šalterima naplate Elektroprivrede BiH. Razlozi zbog kojih su ovi kupci račune plaćali gotovinom, a ne kod ovlaštenih organizacija za obavljanje pravnog prometa (preko računa),  nisu nam poznati.

Redizajnirani račun (bez uplatnog naloga) je u primjeni od 05.05.2014. godine, a računi za kategoriju kupaca Domaćinstva (cca 660.000) imaju uplatni nalog na kojem nisu vršene nikakve izmjene.  Blagovremeno je, prije puštanja redizajniranih  računa u štampu, u svim podružnicama Elektroprivrede BiH,  na vidnim mjestima u Odjeljenjima i na svim šalterima naplate, istaknuta Obavijest o ovoj promjeni.

Kupcima iz kategorije Ostala potrošnja koji su odlučili da i dalje svoje obaveze izmiruju plaćanjem računa na šalterima naplate Elektroprivrede BiH, omogućili smo u kraćem prijelaznom periodu, da plaćanje na šalterima naplate obave uz popunu odgovarajuće uplatnice kako bi kupci imali potvrdu o izvršenoj uplati.  

U vezi s navodima: “Kome je namješten savršeno unosan posao printanja višemilionskih tiraža potpuno nepotrebnih uplatnica?! Kao i dilema: KO i ŠTA se finansira novcem kojim se plaća njihovo štampanje?!”, a kojima se utiče na kreiranje javnog mišljenja u čijoj osnovi je povezanost s kriminalom, te narušava poslovni ugled i kredibilitet Elektroprivrede BiH, saopćavamo da je Elektroprivreda BiH za decembar 2012.  i  2013 godinu, odnosno za 13 mjeseci, za sve kategorije kupaca,  naručila ukupno 754.200 ovih obrazaca (uplatnica), čija je ukupna vrijednost 4.246,15 KM.

S ciljem objektivnog informisanja javnosti naglašavamo da su u navedenom tekstu  iznesene  neistine  o tome:
–    da su svi domaći potrošači „ostali zatečeni dobivenim računima za struju na kojima nije bilo dodatka u vidu uobičajene uplatnice sa utisnutim kodovima“ 
–    neistina je da na računima nema bar koda.

Kako se u tekstu kao izvor informacija navodi „sugrađanka koja je starija osoba i ne vidi dobro“, skrećemo pažnju na činjenicu da je riječ o  kupcu iz kategorije Ostala potrošnja – OP (Pravna lica, odnosno firme, priključeni na niski napon), koji su izmirenje svojih obaveza po utrošenoj električnoj energiji, trebali da izvrše u skladu sa Zakonom  o finansijskom poslovanju FBiH, a koji propisuje da su sva pravna lica dužna sva plaćanja obavljati preko računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje pravnog prometa.

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/dg)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close