Mehmed Kardaš – magistar filozofskih nauka

Mehmed Kardaš, rođen je 25. 10. 1985. godine u Visokom, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 2008. godine, a maja 2013. godine odbranio je magistarski rad “Jezik i grafija srednjovjekovne bosansko-humske epigrafike”.
Pedagoško iskustvo stjecao je radeći kao profesor Bosanskog jezika i književnosti u Srednjoškolskom centru “Hazim Šabanović” u Visokom i Gimnaziji “Visoko”. Radio je na Institutu za jezik (Odjeljenje za Historiju jezika), a trenutno je zaposlen na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Predmet njegovog naučnog interesovanja je korpus srednjovjekovnih bosanskih spomenika, a naročito digitalizacija toga korpusa.
U okviru projekata Međunarodnog Foruma Bosna digitalizirao je psaltir iz Hvalovog zbornika za knjigu Bosanski psaltir (ur. Lejla Nakaš i Catherine Mary MacRobert, Sarajevo,2012), te Vrutočko bosansko četveroevanđelje (ur. Lejla Nakaš, Sarajevo, 2014). Ispred stručnog tima Zavičajnog muzeja Visoko, a u suradnji sa Orijentalnim institutom u Sarajevu, učestvovao je u izradi poglavlja Običaji i predaje unutar monografije Visoko i okolina kroz historiju II, osmanski period.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close