Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama

Generalna skupština UN-a proglasila je 26. juni / lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama, (Rezolucijom 42/112, 1987. godine), kao izraz svoje odlučnosti jačanja djelovanja i suradnje u borbi protiv zlouporabe i trgovine drogama. Cilj je međunarodno društvo bez droga. Takođe, tada je započela je i Anti-drogs kampanja sa sloganom „Da li droga kontrolira vaš život? Vašu zajednicu? Za droge nema mjesta“.

Cilj te međunarodne kampanje je podizanje svijesti o velikim problemima i štetnim posljedicama koje zlouporaba opojnih droga donosi pojedincima, osobito mladim ljudima, kao i cijelom društvu te potaknuti sve na što uspješnije aktivnosti u preveniranju, otkrivanju i sankcioniranju. Nitko nije siguran u društvu u kojem droga preuzme kontrolu. Kako droga kontrolira ovisnika i njegovo tijelo, tako nezakoniti uzgoj i prodaja droga mogu kontrolirati i čitave zajednice putem mreža kriminalnih organizacija.

BiH je, s obzirom na svoj geostrateški položaj, tranzitna zemlja preko koje se opojne droge krijumčare na putu između zemalja proizvođača i zemalja potrošača. Time je BiH i zemlja sa velikim rizikom za širenje zlouporabe opojnih droga i kriminala koji se međusobno prožimaju.
Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) procjenjuje se da je u Europi 1,5-2 milijuna korisnika teških droga. Ne treba zanemariti niti činjenicu da je cjelokupna populacija injekcionih korisnika droga pod povećanim rizikom za infekciju HIV-om, hepatitisom B i C te spolno prenosivim bolestima.

Kako u BiH ne postoji jedinstven metodološki sistem evidentiranja i praćenja u oblasti zlouporabe opojnih droga, mogu se raditi procjene broja korisnika opojnih droga. Sporadična istraživanja daju približne procjene po kojima se BIH ne razlikuje mnogo od zemalja u okruženju.

Prema tim procjenama u BiH ima oko 7 500 injekcionih korisnika droga, a u FBiH 4900.

Neprecizni su podatci o broju onih koji eksperimentiraju s dogama ili ih uzimaju na drugi način. Najčešće korištena droga je marihuana, koju koristi 7-25 % adolescenata, a procent ovisi o uzrastu, sredini u kojoj žive, spolu…

Otprilike,16.godina je dob prvog uzimanja droge. Eksperimentiranje s alkoholom započinje već ranije. Alkohol je poguban, i nažalost, preveniranju ovisnosti o alkoholu se ne pridaje dovoljno pozornosti, iako se zna da je to polazna točka za druge ovisnosti.

Procjenjuje se da je dostupnost raznih opojnih droga sve veća, da eksperimentiranje s drogama počinje sve ranije, da se nastavlja trend porasta broja mladih i žena konzumenata droga kao i visoka korelacija korisnika droga sa samoubojstvima, kriminalom, nasiljem… U cilju suzbijanja zlouporabe droga kao i nadzora neophodno je raditi na smanjenju ponude (zadatak represivnog sustava) i potražnje u što trebaju biti uključene, prije svega obrazovne institucije i lokalna zajednica, kao mjesta edukacije za zdravi stil života i prevenciju rizičnog ponašanja, te zdravstvene ustanove za prevenciju i liječenje i institucije socijalne skrbi za rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close