Međunarodna monitoring misija stiže u BiH: Da li će uočiti užas birokratije?!

Članovi Međunarodne monitoring misije za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine dolaze danas u Bosnu i Hercegovinu i boravit će do petka, 19. jula.

Cilj 11. redovne posjete je procjena napretka u pripremama za popis i provedbu ranije datih preporuka i poštivanja međunarodnih standarda, sa akcentom na pripremu materijala za obuku popisnog osoblja, razvoj IT infrastrukture, Centralnog informacijskog sistema i Sistema za dnevno izvještavanje, te informisanje javnosti o popisu.

– Od prošle posjete Upravnog odbora Međunarodne monitoring misije iz maja učinjen je značajan napredak u tehničkim pripremama za popis stanovništva i riješena je većina kritičnih aktivnost – saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Službeno je usvojen budžet Popisa, potpisan ugovor za grant sa EU i donesene su odluke o podjeli troškova i sredstava između Agencije i entitetskih zavoda za statistiku. Pripreme na izradi popisnih mapa su u završnoj fazi, a pronađeno je rješenje za popis stanovništva, domaćinstava i stanova na međuentitetskoj liniji, finalizirane su i popisnice, uputstva i priručnici, formirane popisne komisije lokalne samouprave, a izbor općinskih i gradskih instruktora je u toku.

– Opti cilj Operacije međunarodnog monitoringa Popisa stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini je nadgledanje usklađenosti cijelog procesa popisa, od pripreme do diseminacije podataka, sa Međunarodnim standardima za popise stanovništva i domaćinstava koje definišu UNECE i Eurostat, a koje je odobrila Konferencija evropskih statističara kao Preporuke za Popise stanovništva i domaćinstava 2010. godine, Odredbom (EK) 763/2008 o popisima stanovništva i domaćinstava, mjerama implementacije, osnovnim načelima zvanične statistike, usvojenim od Statističke komisije UN-a, kao i sa Kodeksom prakse evropske statistike proglašenim od Evropske komisije, zatim  Standardima zaštite i povjerljivosti podataka, kako je dato u Konvenciji o zaštiti pojedinca, a u vezi sa Automatskom obradom ličnih podataka Vijeća Evrope, kao i sa važećim relevantnim odredbama Evropske unije – navode iz Agencije za statistiku BiH.

(Fena/av)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close