Međumuslimanski ratovi danas: Krivo shvaćanje islama

News portal Vijesti.ba u narednim će danima premijerno objavljivati izvode iz teksta nove knjige akademika Esada Durakovića „MEĐUMUSLIMANSKI RATOVI DANAS: KRIVO SHVAĆANJE ISLAMA“. Knjiga naime treba uskoro da izađe iz štampe, a izdavač je Izdavačka kuća Tugra iz Sarajva. Riječ je o knjizi čija je tema vrlo aktuelna i govori o sadašnjim međumuslimanskim ratovima kao posljedici pogrešnog shvatanja vjere.

Kako bismo naše čitaoce upoznali sa onime što će imati prilike čitati narednih dana večeras objavljujemo autorov „Uvod“ u kjnigu.

Piše: Esad Duraković

 

– Muslimanski svijet je danas u krizi koja se čini sudbinskom. Nakon pada komunizma, Zapad je usmjerio svoju ideološku oštricu, ali i svoje ratničke potencijale, protiv islama i muslimanskog svijeta kao glavnog i globalnog neprijatelja. U tome je postigao ekstremno negativne rezultate: muslimanski svijet je postao stratište, a islam glavna ideološka meta. Dakle, takav destruktivni odnos Zapada prema islamu i muslimanskom svijetu očigledan je na globalnom nivou, jer vodećim zemljama Zapada danas upravljaju, u stvari, bezdušne sprege korporacija koje radi svojih ekonomskih interesa uništavaju muslimanski svijet prebogat energetskim resursima, ali nema sumnje da će tragično dehumanizirane i nezasite korporacije uništiti temeljne vrijednosti i samoga Zapada. One su već u toj akciji.

Ove zemlje, na čelu sa SAD, iniciraju haos na Bliskom istoku u skladu s interesima cionističke politike, jer sve što se događa u toj regiji suštinski je u kontekstu politike cionizma, čak i onda kada se to ne uočava na prvi pogled. Strateški cilj cionizma jest upravo razaranje muslimanskih zemalja u toj regiji, njihovo slabljenje na vrlo duge staze, a zapadnjačke korporacije profitirat će na njihovim energetskim resursima. Dakle, zemlje Zapada i cionizam glavni su inicijatori haosa na Bliskom istoku. No, pitanje je kako i zašto muslimani pristaju da i sami budu akteri tih dramatičnih sukoba.

Agresivnost prema islamu, odnosno prema muslimanskom svijetu, jedan je aspekt ove goleme krize i ratnih pustošenja. Drugi aspekt, a on se čini i važnijim, jest aktualna pometnja u samome muslimanskom svijetu – njegovo dramatično potonuće u bjesomučne i beskonačne sektaške sukobe. Upravo to čini strašnom i neizvjesnom suvremenu dramu muslimanskog svijeta.

U toj konstelaciji pojavio se jedan fenomen koji se zove ISIL, a koji je, zapravo, kombinacija dva prethodna faktora u akciji: intervencionističkog Zapada i muslimanske bratoubilačke sektaške jarosti. Kombinacija je zaista zastrašujuća i izuzetno efikasna. Naime, postoji mnoštvo indicija da je ISIL konstrukt Zapada i cionizma, ali je tako lukavo konstruiran da uspješno regrutira po cijelome svijetu muslimane da bi se – u svojoj nedoučenosti i neosviještenosti – borili protiv drugih muslimana, u fanatičnom uvjerenju da su u akciji povijesnog i transpovijesnog značaja, čak i eshatološkog. To je poseban, nov i najefektniji način destruiranja muslimanskog svijeta.

Muslimani su u većini skloni da za sve nevolje okrivljuju Zapad. To je pogrešno iako je, kao što rekoh, destrukcijski „doprinos“ Zapada očigledan. Okrivljavanjem samo Zapada, pravi se velika strateška greška jer se tako prikrivaju slabosti samih muslimana, a upravo te slabosti danas generiraju kataklizmične ratove u muslimanskom svijetu. Stoga vjerujem – i to je osnovni cilj ovoga moga rada – da muslimani moraju promijeniti odnos prema sebi, prema svome stanju, čak prema vlastitoj „muslimanskoj svijesti“, a to znači – moraju temeljito preispitati svoje razumijevanje islama. U tome je osnovni problem toga svijeta, i u tome jest mogućnost da se odupru sveopćoj destrukciji.

Ovim radom želim promijeniti fokus u osmatranju posvemašnje krize – od traženja krivaca na Zapadu ka onim dubokim bunarima otrova i mržnje među samim muslimanima, a kojima se uništavaju svi zajedno, prikazujući islam – istovremeno i dramatično pogrešno – kao vjeru užasa i nasilja, kako međusobno tako i prema drugima. Sve je to posljedica pogrešnog razumijevanja islama.

U ovome kratkom radu nastojim ukazati na neuralgične tačke u muslimanskom krivotvorenju islama, a koje je dovelo do međumuslimanskog rata. Nemam pretenzije na sveobuhvatnost, jer bi njeno zadovoljenje zahtijevalo tomove. Stil i metoda moga izlaganja određeni su činjenicom da imam u vidu širok auditorij. Želim skrenuti pažnju čitaocu na sljedeću poentu. Cilj rada, kao što rekoh, nije obuhvatnost, već je akcent na metodi, na potenciranju drukčijeg pristupa krizi u muslimanskom svijetu. Najvažnije je, i najpreče je, nositi se s krizom prevladavajući vlastite slabosti. Medicinskim jezikom kazano, „organizam“ stiče šanse za ozdravljenje najprije jačanjem vlastitoga imuniteta.

„Imunitet“ muslimanskog svijeta je u dramatično lošem stanju. Dovoljan indikator trebalo bi da im bude to što svi vjeruju kako su, ratujući, u misiji, kako se bore za preporodni islam a istovremeno ratuju jedni protiv drugih.

Budući da svi i sve rade u ime islama, znači da je problem u njima, u njihovom odnosu prema islamu. Muslimani moraju iznova i ozbiljnošću koju zahtijeva užasavajuća kriza suočiti se sa islamom.

Izvod iz teksta nove knjige akademika Esada Durakovića „MEĐUMUSLIMANSKI RATOVI DANAS: KRIVO SHVAĆANJE ISLAMA“.

(Vijesti.ba)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close