Kultura življenjaLifestyle

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

ZAUSTAVIMO NASILJE: Ove godine čak 1302 poziva SOS telefonu u BiH

Na današnji dan, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, svjedoci smo šokantnih podataka. Jedan takav je i onaj da je tokom ove godine SOS telefon evidentirao čak 1302 poziva.

Zabrinjavajući su podaci koje je danas iznijela Amela Bašić Tomić, koordinatorica Sigurne kuće u Banjaluci, na konferenciji za novinare koju povodom kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” organizuje Fondacija “Udružene žene”. Prisutnima se obratila i pomoćnica ministra za porodicu Republike Srpske Bosiljka Bošnjak, te Lana Jajčević iz Fondacije “Udružene žene”, koja je govorila o pravnim aspektima pružanja pomoći žrtvama nasilja.

“U toku 2019. godine, za prvih 10 mjeseci, imali smo ukupno zbrinutih 38 osoba, tačnije 19 žena i 19 djece, koji su preživjeli nasilje od strane nekog člana porodice. Najčešće se radi o nasilju vanbračnih i bračnih partnera. U jednom slučaju je bilo nasilje od strane oca, u jednom od sina, u jednom od majke, a u jednom od strane bliskog člana porodice”, navela je Bašić Tomić.

Dodala je da su sve žene i djeca koji su zbrinuti, zbrinuti na osnovu procjene nadležnih centara za socijalni rad iz 9 opština RS. Zbrinute žene i djeca su iz sljedećih opština: Banja Luka, Laktaši, Brod, Srbac, Prnajvor, Novi Grad, Prijedor, Doboj i Ribnik.

“Prema statističkim podacima, najveći broj korisnica pripada srednjoj životnoj dobi, između 30 i 40 godina. Najčešće se radi o ženama koje imaju završenu srednju stručnu spremu, a koje nisu imale radno iskustvo i koje su u najčešćim slučajevima bile korisnice materinskog dodatka ili dječijeg doplatka. Svima je pružena psihosocijalna, pravna pomoć i uključivanje u radno okruženje”, naglasila je.

U proteklom periodu, Fondacija “Udružene žene” osnovala je Fond za ekonomsko osnaživanje žena, čija su sredstva periodično koristili prema specifičnim potrebama. Od ukupnog broja žena kojima je pružena pomoć, dvije žene su se vratile u porodice odakle su došle, dok je preostali broj žena pronašao određeno rješenje za nastavak života samostalno ili sa djecom, bez nasilja.

SOS telefon je u ovoj godini imao evidentirana 1302 poziva, a riječ je o različitim ženama po starosnoj dobi, statusu i zaposlenju. Osim toga, žene su im se obraćale i za pružanje besplatne pravne pomoći, o čemu je govorila Lana Jajčević, rekavši:

“Već 23 godine djeluje ovo savjetovalište i u tom periodu se obratilo preko 8000 žena. U ovoj godini se obratilo 220 žena. A najveći broj obraćanja se odnosi na nemogućnost naplate zakonskog izdržavanja, odnosno alimentacije. Poznato je da će država biti ta koja će alimentaciju davati ženama. Ali sve više obraćanja je zbog teške materijalne situacije korisnica savjetovališta. Nažalost, žene koje se nakon izlaska iz Sigurne kuće vrate u kuću u kojoj su živjele, vlasništvo nad kućom je suprugovo, a obaveze plaćanja su, nažalost, na ženi.”

Sam naziv kampanje “Od svijesti do odgovornosti za nasilje nad ženama” odnosi se na činjenicu da je BiH  2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju i to bez rezerve. A sada je došlo vrijeme, kako navode, da se podnese izvještaj o tome u kojoj mjeri je Konvencija primijenjena.

Naglasile su da je važno pratiti i broj femicida, a osim toga jedna od glavnih preporuka odnosiće se na kaznenu politiku, koja neminovno mora biti oštrija. 

“U posljednje četiri godine, sprovedena je akcija „Zaposlenjem prekidamo začarani krug nasilja“ i prve godine se odazvao samo jedan poslodavac, a sada se broj poslodavaca povećava, što ima veze i sa odlivom radne snage. Akcija se nastavlja, ali se apeluje ovim putem na poslodavce da pruže realne prilike za posao i normalne radne uslove”, naglasila je Bašić Tomić.

Za kraj je pomoćnica ministra za porodicu Republike Srpske Bosiljka Bošnjak naglasila kako se u decembru očekuje konferencija na kojoj će se prezentovati dobar primjer prakse iz Prijedora, gdje su se na nivou lokalne zajednice u Prijedoru  zaposlile žene žrtve nasilja.

Buka

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close