Malverzacije u budzetu FBiH

Da u BiH ima barem i trunke vladavine prava, odgovorne osobe za uporavljanje federalnim budžetom, a to su ljudi u Ministarstvu finansija FBiH s Antom Krajinom na čelu uveliko bi bili podvrgnuti istragama nadležnih organa za gonjenje.

Negativna ocjena

Razlog u ovoj tvrdnji se može naći u nevjerovatnom izvještaju federalnih revizora o budžetu FBiH za 2013. godine objavljenim netom pred izbore. Izvještaj koji se rasprostire na čak 217 stranice vrvi od ozbiljnih nalaza o nezakonitostima i malverzacijama. Ovaj izvještaj, zbog velike buke oko izbora, uopće nije posebno ni tretiran u medijima.

Nezakonito i neodgovorno, navodi se u ovom izvještaja, koji je dobio negativnu ocjenu, odgovorne osobe u Ministarstvu finansija FBiH su posuđivale, prebacivale, te pozajmljivale ogromna sredstva poreznih obaveznike, i to, što je najšokantnije, bez posebnog polaganja računa.

Tako je, ističe se, 57,9 miliona KM pozajmljeno sa namjenskih računa suprotno zakonskim i drugim propisima bez evidencija i adekvatnih obrazloženja.  Također, nisu sačinjavani adekvatni izvještaji o utrošku tekućih transfera, te sredstava tekuće rezerve, zatim planovi o novčanim tokovima.

Zvuči nevjerovatno i da Federalno ministarstvo finansija nije iskazalo obaveze u iznosu od čak 19.200.646 KM, a one se tiču izvršnih sudskih rješenja i pravosnažnih sudskih presuda.

Jednom riječju, u federalnom trezoru je u protekloj godini vladao potpuni haos, a tome govori i revizorski nalaz, prema kojem je Ministarstvo u dva navrata moralo poduzimati privremene mjere za uravnoteženje budžeta FBiH. Sve to je, kaže se, imalo za posljedicu deficit od 65.264.926 KM.

Ogromnu sumnju na zakonit rad baca i informacija da nedostaju izvještaji Ministarstva o utrošku sredstva sa ukupno 20 podračuna za namjenska sredstva, te za donacije.Suma ovih sredstava tek treba da se utvrdi, ali nesumnjivo je riječ o više desetina miliona KM o kojima se, barem za sada, gubi trag.

Informacija revizora o aktivnostima Ministarstva da naplati potraživanja Federacije govori o svemu, samo ne o dosljednom i savjesnom radu. Kako drugačije objasniti informaciju navedenu u izvještaju da su ta potraživanja 31. decembra 2013. iznosila 143.129.766 KM, što je povećanje u odnosu na 2012. godinu za čak 32 posto, te da se nisu poduzimane zakonske mjere za njihovu naplatu, a što je u konačnici ugrozilo i samu likvidnost budžeta.

Istaknuto je i da je na tekuće transfere, koji nisu imali pravni osnov, otišlo  43.669.195 KM i to velikom broju neprofitnih organizacija ili udruženja za koje ne postoji obaveza finansiranja iz budžeta. Sve to je urađeno bez navođenja svrhe doznačavanja sredstava.

Trošenje grantova

Također, revizori su utvrdili da je na kraju 2013. godine neistinito i netačno prikazano stanje obaveza kada je riječ o izvršenim sudskim rješenjima. Ukupna suma je iznosila 29,9 miliona KM, međutim istaknuto je da 5,1 miliona KM nije evidentirano ni u bilansu Ministarstva, niti u Glavnoj knjizi trezora.

I trošenje grantova odnosno nepovratnih sredstava od 160.601.875 KM ima osnova za krivično gonjenje. Revizori su ustanovili da nije uspostavljena ni baza podataka krajnjih korisnika kojima su dodijeljeni transferi, niti je sama dodjela izvršena na transparentan način, te su skoro u potpunosti doveli u pitanje čitav ovaj proces.

Velika sumnja je izražena i na vođenje evidencije o ratnim potraživanjima od 226.904.678 KM.

– Do kraja 2013. godine nije izvršena zvanična primopredaja dokumentacije koja se odnosi na verifikaciju ratnih potraživanja, niti je završen popis preuzete dokumentacije, a s obzirom na to da se popis vrši jedna osoba ne može se potvrditi da je Ministarstvo finansija poduzelo adekvatne aktivnosti – stoji u revizorskom izvještaju

57,9 miliona KM pozajmljeno sa namjenskih računa suprotno zakonu
65,2 miliona KM deficita zbog privremenih mjera
32 posto povećanje potraživanja države
43,6 miliona KM bez pravnog osnova podijeljeno neprofitnim organizacijama
160,6 miliona KM netransparentno otišlo na grantove

(avaz.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close