Mala i srednja preduzeća u BiH imaju jakog zagovarača prema vlastima

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u Sarajevu se 3. jula 2014. godine u Hotelu Sarajevo uspješno organizirala „Druga konferencija koalicije za jači glas male privrede“ – Uloga civilnog sektora u poboljšanju poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća.

(AA)

Na konferenciji su se predstavila iskustva u radu i dostignuća u poboljšanju poslovnog okruženja organizacija civilnog društva, Platforma rada malih i srednjih preduzeća u kojoj su predstavljeni zahtjevi i preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, rezultati monitoring promjena u poslovnom okruženju, kao i preporuke za poboljšanje rada razvojnih projekata koje finansiraju strani donatori.
Konferencija se održala u sklopu projekta „Koalicija za jači glas male privrede“ kojeg provodi Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar u saradnji sa partnerima Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca – (UPIP) Žepče, Centar za promociju lokalnog razvoja – (PLOD) Bihać, Udruženje drvoprerađivača – (DRVO-PD) Prijedor i Nevladina organizacija COSPE Italija.
„Kroz projekat je podržano uspostavljanje 10 novih udruženja, ojačani su kapaciteti u 15 postojećih udruženja, te uspostavljena koalicija koja će biti jak zagovarač prema višim nivoima vlasti u cilju poboljšanja poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća u BiH“, izjavila je ispred Udruženja LiNK Mostar Alisa Gekić, menadžerica projekta.
U radu Konferencije su učestvovali predstavnici javnog sektora svih nivoa vlasti, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, udruženja malih i srednjih preduzeća, organizacije civilnog društva, poslovnog sektora, medija i druge institucije.
„Kako bi se ostvarila bolja saradnja između javnog i privatnog sektora potrebno je ubrzati proceduru oko usvajanja Zakona o javno privatnom partnerstvu na svim nivoima vlasti, izgraditi bolju povezanost svih politika za mala i srednja preduzeća, te harmonizirati relevantne strategije razvoja MSP na svim nivoima“, rekao je ispred Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta Jozo Bejić.
Projekat finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012), a sufinansira Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, te partneri. Održavanje konferencije je podržao i OXFAM.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close