Ljestvica Razvojnih potencijala BiH općina

Ljestvica Razvojnih potencijala Bosanskohercegovačkih općina, nam pokazuje kako su razvijeni prirodni, društveni i privredni faktori u odnosu na druge općine u Bosni i Hercegovini.
Svrha ljestvice nije takmičenje, već služi kao stumilacija lokalnim upravama za što racionalnije izkorištavnje vlastitih potencijala, a samim tim se sve manje oslanjati na pomoć države i stranih institucija. Naime, perspektive su takve da će svaka lokalna uprava morati početi preživljavati samu sebe ili će se pak morati povezati sa susjednim lokalnim upravama koje su im po prirodi najbliže.
Ljestvica je sestavljena iz Društvenog djela i Privrednog djela, dok će tek zajednički rezultat dati konačni redoslijed.
Istraživanja se izvode na nivou cjelokupne jugoistočne Evrope, za svaku državu
posebno, što znači da:

–  podaci mogu služiti kao osnova za optimiranje proračuna i optimalno ulaganje u razvoj općine,

– podaci mogu služiti kao osnova za pripremu realnog investicijskog plana za potencialne investitore, te osnova za pridobijanje nepovratnih sredstava iz različitih medjunarodnih fondova.

Ako biste željeli detaljne informacije o ljestvici ili informacije o tome šta bi mogla vaša općina uraditi u vezi sa razvojem u odnosu na susjedne općine, možete nas kontaktirati na [email protected]

Kakvu korist možete imati od ljestvice razvojnog potenciala?

– vrlo detaljno vidjeti kako ste pozicionirani u odnusu na druge općine

– optimizirati pripremu proračuna i upotrebu raspoloživih sredstava

– sredstva ulažete u oblasti koje su kod vas nedovoljno razvijene

– priprema realnih investicijskih planova za strane investitore

– povećate mogućnost pridobijanje sredstava iz medjunarodnih fondova.

Milan Krajnc, strategy coach
[email protected]

1

Mostar

 

 

 

 

 

 

2

Bihać

 

 

 

 

 

 

3

Gacko

 

 

 

 

 

 

4

Centar

41

Petrovac

78

Glamoč

115

Sanski most

5

Banja Luka

42

Sokolac

79

Kozarska Dubica

116

Bratunac

6

Novo Sarajevo

43

Lukavac

80

Bosanska Krupa

117

Zavidovići

7

Istočni Drvar

44

Čitluk

81

Berkovići

118

Doboj istok

8

Stari grad Sarajevo

45

Breza

82

Nevesinje

119

Cazin

9

Trebinje

46

Travnik

83

Kotor Varoš

120

Jezero

10

Ugljevik

47

Živinice

84

Ilijaš

121

Kalesija

11

Ilidža

48

Fojnica

85

Čelinac

122

Srebrenica

12

Grude

49

Zvornik

86

Bugojno

123

Usora

13

Kakanj

50

Goražde

87

Srbac

124

Derventa

14

Novi grad Sarajevo

51

Bileća

88

Rogatica

125

Olovo

15

Posušje

52

Gornji Vakuf Uskoplje

89

Novi grad

126

Teslić

16

Kupres (FBiH)

53

Milići

90

Kreševo

127

Žepče

17

Banovići

54

Doboj jug

91

Gračanica

128

Vareš

18

Tuzla

55

Trnovo (FBiH)

92

Busovača

129

Foča ustikulina

19

Pale

56

Prozor Rama

93

Vlasenica

130

Sapna

20

Bijelina

57

Gradiška

94

Maglaj

131

Kostajnica

21

Ljubuški

58

Mrkonjić grad

95

Tomislavgrad

132

Kalinovik

22

Jablanica

59

Han Pijesak

96

Istočni Mostar

133

Ključ

23

Istočna Ilidža

60

Kiseljak

97

Trnovo (RS)

134

Domaljevac

24

Hadžići

61

Prijedor

98

Srebrenik

135

Odžak

25

Istočno Novo Sarajevo

62

Konjic

99

Velika Kladuša

136

Petrovo

26

Vogošća

63

Oštra luka

100

Donji Vakuf

137

Čelić

27

Bosansko Grahovo

64

Novi Travnik

101

Kladanj

138

Lopare

28

Zenica

65

Višegrad

102

Gradačac

139

Istočni Stari grad

29

Doboj

66

Visoko

103

Rudo

140

Drvar

30

Široki brijeg

67

Šipovo

104

Krupa na Uni

141

Vukosavlje

31

Foča

68

Ravno

105

Šamac

142

Kupres (RS)

32

Brčko distrikt

69

Tešanj

106

Donji Žabar

 

 

33

Neum

70

Pale Prača

107

Ribnik

 

 

34

Livno

71

Čajniče

108

Bosanski Petrovac

 

 

35

Čapljina

72

Modriča

109

Šekovići

 

 

36

Ljubinje

73

Kneževo

110

Bužim

 

 

37

Laktaši

74

Stolac

111

Dobretići

 

 

38

Brod

75

Vitez

112

Pelagićevo

 

 

39

Jajce

76

Teočak

113

Osmaci

 

 

40

Orašje

77

Novo Goražde ustiprača

114

Prnjavor

 

 

Ljestvica razvojnog potenciala

Ljestvica je nastala iz razloga što se građani više ne odlučuju za prosječno, već biraju najbolja moguća rješenja koja  utiču na njihov život. Ljestvica razvojnih potenciala im nudi upravno to, zato sa odabrenim pokazateljima određuje na kojem mjestu suficita se nalaze pojedine općine. Tako ljestvica općinama služi kako potencijal za uspešan rad, donosno, kao kažiput što sve moraju napraviti ili promjeniti.
Ljestvica je između ostalog osnova za edukativne programe namjenjena gradonaćelnicami i ostalim zaposlenima u općini.

Metodologija Ljestvica razvojnog potenciala

Metodologija Ljestvica razvojnog potenciala je osnovana na odabrenim pokazateljima kao što su privredni faktor (čine ga samo zaposlene osobe, broj  zemljoradnika, poslovni objekti – izdate gradjevinske dozvole, broj dovrsenih stanova na m2, broj zaposlenih, bruto prihod poduzeća, porez na stanovnika) i društveni faktor (čine ga prirodni porast, broj sklopljenih brakova, odnos izmedju sklopljenih brakova i razvoda, broj djece u vrtićima, broj djece u osnovnim školama, broj učenika, broj studenata tercijarnog obrazovanja i diplomanti terciajrnog orbrazovanja) koji skupa čine index.

A PRIVREDNI FAKTORI

A1 INFRASTRUKTURA

1. m2 dovršenih stanova: životni prostor

A2 PRIVREMENA USPJEŠNOST

Pokazatelji:

2. porez
3. bruto promet poduzeća/gradjana
4. broj (samozaposlenih)
5. broj zemljoranika (negativna koleracija)

A3 SREDSTVA ZA RAZVOJ

6. Izdate dozvole za poslovne objekte u m2

B DRUŠTVENI FAKTOR

B1 DEMOGRAFSKI POTENCIJAL

Pokazatelji:

7. Prirodni porast
8. Broj djece u vrtićima na 1000 stanovnika
9. Broj učenika u osnovnim školama na 1000 stanovnika
10.sklopljeni brakovi/1000 stanovnika – demografski potencial odnost životni standard
11.odnos izmedju sklopljenih brakova/razvoda – stabilnost bračnog života – životni standard

B2 OBRAZOVANJE

Pokazatelji:

12.Broj učenika na 1000 stanovnika
13.Broj studenata tercijranog obrazovanja
14.Broj diplomanata tercijarnog obrazovanja

 INDEX RAZVOJNOG POTENCIJAL POJEDNIH OPĆINA

PRIVREDNI FAKTORI

DRUŠTVENIH FAKTOR

INFRASTRUKTURA

GOSPODARSKA USPEŠNOST

SREDSTVA ZA RAZVOJ

DOMEGRAFSKI TENCIJAL

OBRAZOVANJE

10%

75%

15%

50%

50%

75%

25%

Metodološka objašnjenja statističkog istraživanja

Namjena iztraživanja
Namjena iztraživanja je ustanoviti razvijenost i napredak općine.
Prikupljanje podataka
Podatke smo dobili od Nacionalno statističke službe

Opis
Iztraživanje obuhvata sve općine, kje smo promatrali na osnovu sljedećih variablji: broj stanovnika, broj djece u vrtićima, broj ućenika u osnovnim školama, broj učenika u srednjim školama, broj studenata tercijarnog sektora, broj (samozaposlenih), broj zemljoradnika, broj diplomanata, broj terciarnog sektora, prirodni porast, broj sklopljenih brakova, odnos izmedju sklopljenih brakova/razvoda,broj dovršenih stanova na m2, m2 poslovnih objekta- izdate gradjevinske dozvole, porez i bruto prihodi poduzeča.

Formule

Broj djece u vrtičima
Broj djece u vrtićima na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj djece u vrtićima * 1000)/Broj stasnovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju djece u vrtićma na 1000 stanovnika na općini

Broj učenika u osnovnim školama
Broj učenika u osnovnima školama na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj učenika u osnovnima školama * 1000)/Broj stasnovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju učenika u osnovnima školama na 1000 stanovnika na općini

Broj učenika u srednim školama
Broj učenika u srednim školama na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj učenika u srednim školama * 1000)/Broj stasnovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju učenika u srednim školama na 1000 stanovnika na općini

Broj studenata tercijarnog obrazovanja
Broj studenata tercijarnog obrazovanja na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj studenata tercijarnog obrazovanja * 1000)/Broj stasnovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju studenata tercijarnog obrazovanja na 1000 stanovnika na općini

Broj diplomanata tercijarnog obrazovanja
Broj diplomanata tercijarnog obrazovanja na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj diplomanata tercijarnog obrazovanja * 1000)/Broj stasnovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju diplomanata tercijarnog obrazovanja na 1000 stanovnika na općini

Broj (samozaposlenih)
Broj samozaposlenih na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj samozaposlenih* 1000)/Broj stanovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju samozaposlenih na 1000 stanovnika na općini

Broj zemljoradnika
Broj zemljoradnika na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj zemlrjoradnika * 1000)/Broj stanovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju zemlrjoradnika na 1000 stanovnika na općini

Broj prirodni porast
Broj prirodni porast na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj prirodni porast * 1000)/Broj stanovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju prirodni porast na 1000 stanovnika na općini

Broj sklopljenih brakova
Broj sklopljenih brakova na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj sklopljenih brakova * 1000)/Broj stanovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju sklopljenih brakova na 1000 stanovnika na općini

Broj dovršenih stanova na m2
Broj dovršenih stanova na m2 na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj dovršenih stanova na m2 * 1000)/Broj stanovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju dovršenih stanova na m2 na 1000 stanovnika na općini

Broj m2 poslovnih objekata- izdate gradjevinske dozvole
Broj m2 poslovnih objekata- izdate gradjevinske dozvole na 1000 stanovnika na općini = x
X = (Broj m2 poslovnih objekata- izdate gradjevinske dozvole * 1000)/Broj stanovnika na općini
RANG = rangiranja općina po broju m2 poslovnih objekata- izdate gradjevinske dozvole na 1000 stanovnika na općini

Odnos izmedju sklopljenih brakova i razvoda
RANG = rangiranja općina po onosu izmedju sklopljenih brakova i razvoda na 1000 stanovnika na općini

Porez
RANG = rangiranja općina po porezu na 1000 stanovnika na općini

Bruto Prihod
RANG = rangiranja općina po bruto prihodima na 1000 stanovnika na općini

INDEX je ukopan broj sljedećih RANG

INDEX = RANG prirodno porast + RANG broj sklopljenih brakova + RANG odnosa izmedju sklopljenih brakova i razvoda + RANG broj djece u vrtićima + RANG broj djece u osnovnim djece u osnovnim školama + RANG broj djece u srednjim školama + RANG broj studenata tercijarnog obrazovanja + RANG broj diplomanata tercijarnog sektora + RANG s.p + RANG zemljoradnika + RANG m2 poslovnih objekata – izdate gradjevinske dozvole + RANG broj dovršenih stanova na m2 + RANG bruto prihoda puduzeća + RANG poreza na stanovnika

PRIVREDNI FAKTOR je ukopan proj sljedećih rangova

PRIVREDNI FAKTOR = RANG s.p + RANG zemljoradnika + RANG m2 poslovnih objekata – izdate gradjevinske dozvole + RANG broj dovršenih stanova na m2 + RANG bruto prihoda puduzeća + RANG poreza na stanovnika + RANG zaposlenih
– Porez na stanovnika: je alternativni pokazatelj BDP, vezan na področje na kojem ljudi borave (nije nužno da i tamo rade)
– Bruto promet poduzeća/1000 stanovništva: govori o privrednoj uspješnosti
– Broj zapolsenih/1000 Stanovnika: konačni cilj razvoja je ostvariti što više radnih mjesta sa najvišom mogućom dodanom vrijednošću
– Broj samozaposlenih: poduzetnička iniciativa stanovnika u ovlasti male privrede
– Broj zemljoradnika/1000 stanovnika: na osnovu svih iztraživanja riječ je o negativnoj koleraciji (manji broj zemljoradnika predstavlja većo razvijenost)
– Gradježivnske dozvole za poslovne objekte v m2/1000 prebivalcev: proširenje poslovne djelatnosti v bliskoj budućnosti
– Novi stanovi u m2/1000 stanovnika: investicije u mogučnost bivanja (to je ustvari medjufazni pokazatelj koji se odnosi na društveni faktora)

DRUŠTVENI FAKTOR je ukopan broj sljedećih rangova

DRUŠTVENI FAKTOR = RANG prirodno porast + RANG broj sklopljenih brakova + RANG odnosa izmedju sklopljenih brakova i razvoda + RANG broj djece u vrtićima + RANG broj djece u osnovnim djece u osnovnim školama + RANG broj djece u srednjim školama + RANG broj studenata tercijarnog obrazovanja + RANG broj diplomanata tercijarnog sektora

– Demografski potencijal (općina kao magnet za preseljavanje, rodnost, budući »radnici« koji su dans u vrtićima i osnovnim školama) + potencijal za daljnu budučnost (sklopljeni brakovi na 1000 stanovnika) + psihološka stabilnost stanovništva, mjereno kroz odnos izmedju sklopljenih brakova/razvode

– Obrazovanje na srednjem i višem nivou koji se na osnovu medjunarodnih ljestvica smatraju kao glavni »adut« za budućnust.

AdCor Corporation : Ljestvica Razvojnog potencijala bh. općina

Ljestvica Razvojnog potencijala bh. općina pokazuje kako su razvijeni prirodni, društveni i privredni faktori jedne u odnosu na druge općine u Bosni i Hercegovini. Ljestvica je sastavljena iz Društvenog djela i Privrednog djela. Svrha ljestvice nije takmičenje, već služi kao stimulacija lokalnim upravama kako bi počele što racionalnije iskorištavati svoje potencijale, a samim tim se sve manje oslanjati na pomoć države i stranih institucija.

____________________________

Perspektive su takve da će svaka lokalna uprava morati početi preživljavati samu sebe ili će se pak morati povezati sa susjednim lokalnim upravama koje su im po prirodi najbliže.

Milan Krajnc
www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close