Javne ličnostiM plusVisoko

Kurra hafiz Omer Faruk Bukurević

U Bosni je sve više mladih ljudi koji odluče naučiti Kur'an napamet. Ali su rijetki oni koji se odluče za posebno zahtijevnu disciplinu, tj. da nauče Kur'an učiti po sedam, odnosno, deset kiraeta. Za takvu spremu i poznavanje načina izgovaranja i učenja Kur'ana, oni stiču posebnu diplomu ili idžazu od ovlaštene osobe kurra hafiza. U našem regionu takvih je tek desetak osoba, a odnedavno je među njima i Omer Faruk Bukurević. Izučavanje kiraeta i učenje Kur'ana napamet uz dodatno pamćenje više kiraetskih verzija učenja nezaobilazna je disciplina u tefsiru i fikhu.

Hafiz Omer Faruk Bukurević je sin hadži Seida i Sabine. Rođen je 2. oktobra, 2001. u Sarajevu. Osnovnu školu započeo je u Visokom, a osnovno obrazovanje završio je odličnim uspjehom u OŠ “El-Manar” u Sarajevu 2016. godine. Bio je učesnik općinskog i kantonalnog takmičenja iz matematike sa zapaženim rezultatima. Bio je izuzetno aktivan u mektebu i učestvovao na različitim nivoima takmičenja iz vjeronauke. Tečno govori turski i engleski, a naučio je i arapski jezik. Hifz je položio 2016. godine, a nakon toga je nastavio sa izučavanjem Kur'ana. Nakon 13 mjeseci učenja Šatibijje i šest mjeseci polaganja, odnosno učenja Kur'ana po kiraetima, zadnje sure je položio tokom boravka na hadžu u Medini pred kurra’ hafizom Ismail-ef. Čehićem koji mu je uručio idžazetnamu sa senedom (lancem prenosilaca) koji seže do Poslanika Muhammeda, a.s. Hafiz Omer trenutno pohađa 4. razred Gimnazije “Visoko”. 

Preporod.com

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close