-TopSLIDEBiHIntervjuM plusPrivreda

Kurbegović: Tržište kapitala u Federaciji BiH nije u silaznoj putanji

Kada govorimo o prometu na tržištu kapitala u Federaciji BiH u posljednjih pet godina možemo reći da bilježimo konstantan rast ukupnog prometa, a koji se kretao od 244 miliona KM u 2011. godini pa do 1,2 milijarde KM u 2015. Od ukupnog prometa, primarna trgovina se kretala od 90 miliona KM u 2011. godini do 615 miliona KM u prošloj poslovnoj godini, dok se redovna berzanska trgovina u posljednje četiri godine u prosjeku kretala oko 105 miliona KM, sve do prošle godine kada je iznosila 364 miliona KM, rekao je u intervjuu za Fenu direktor Sarajevske berze Tarik Kurbegović

Svi ovi podaci, kako kaže, pokazuju da ni u kojem slučaju ne možemo govoriti “o silaznoj putanji tržišta kapitala”.

Što se tiče sivog tržišta vrijednosnih papira, direktor SASE ističe da ono uopće nije karakteristika današnjeg ili trenutnog stanja tržišta kapitala.

“Ovo je više bila odlika tržišta kapitala na samim počecima njegovog uspostavljanja i počecima rada kada su ljudi više bili voljni prodati svoje dionice na ulici nego ići u brokerske kuće koji su jedini ovlašteni posrednici u prometu vrijednosnim papirima. Usavršavajući mehanizme onesposobljavanja ovakvog uličnog “poslovanja”, danas je to gotovo iskorijenjeno, tako da nema govora o uticaju na kredibilitet tržišta”, rekao je Kurbegović.

Glavne aktivnosti Sarajevske berze u prošloj godini su se ogledale u izradi novog web portala SASE, sa novim i proširenim obimom informacija o trgovanju, emitentima, finansijskim izvještajima, pokazateljima, a osim toga, izrađena je i potpuno nova platforma za objavu informacija o emitentima – public disclosure platform.

“Dosta aktivnosti bilo je skoncentrisano oko distribucije podataka putem data vending sistema uspostavljenog između Sarajevske i Istanbulske berze, pa smo tako proširili djelovanje na Crnu Goru, a uskoro ćemo i na Makedoniju. U prošloj smo godini završili certifikaciju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, a upravo smo pri kraju certifikacije sistema informacionih sigurnosti 27001. U završnoj fazi je i projekt islamskog tržišta kapitala sa islamskim indeksom, a u saradnji sa BBI bankom. Pripremili smo koncept OTC platforme, namijenjene za trgovinu dužničkim vrijednosnim papirima javnog sektora, ali i drugim instrumentima tržišta novca, čija će implementacija uslijediti nakon odobrenja Komisije za vrijednosne papire FBiH”, ističe direktor Kurbegović.

Na upit kako privući strane investitore, kazao je da bez obzira na to da li se radi o stranom ili domaćem, svaki investitor koji investira u vrijednosne papire svoju investicijsku odluku donosi na osnovu dvaju osnovnih parametara: očekivani prinos od investicije i rizik investicije.

“Da bi investitori uopće mogli procijeniti ove parametre kod jedne kompanije, moraju imati na raspolaganju pravovremene i, prije svega, tačne informacije o njenom poslovanju, uključujući i periodične finansijske izvještaje i cjenovno osjetljive informacije. Stoga je prvi korak ka privlačenju investitora striktna provedba propisa koji regulišu izvještavanje. Drugi, vrlo važan faktor, jeste zaštita dioničara, bez obzira na to da li se radi o većinskim ili manjinskim dioničarima. Za ovo je potrebno da država propiše striktne minimalne standarde upravljanja, koje moraju poštovati sva dionička društva. Vrlo bitan faktor za strane investitore jeste likvidnost tržišta, a trenutno najoptimalniji način za povećanje likvidnosti jeste regionalno uvezivanje berzi, čime bi se interno povećala regionalna likvidnost, a što bi za posljedicu imalo privlačenje stranih investitora, koji bi onda još dodatno uvećali likvidnost”, rekao je Kurbegović.

Istaknuo je da Sarajevska berza konstantno insistira i radi na educiranju javnosti o tržištu kapitala.

“Proces edukacije je trajna kategorija. Sarajevska berza čini sve što je u njenoj moći i nadležnosti kada je u pitanju proces edukacije o tržištu kapitala. Tokom proteklog perioda, SASE je iz godine u godinu organizirala određene programe namijenjene različitim grupacijama, a koje su za cilj imale razumijevanje i približavanje tržišta kapitala. Različite vrste seminara, programa, prezentacija i work-shopova održavali smo gdje god nam se ukazala prilika – od samih kompanija, pa do općinskih i kantonalnih uprava. Mnogo smo se posvetili mladim ljudima, studentskim programima i aktivnostima, te im prezentovali domaće tržište kapitala putem različitih vidova edukacije. Naravno, jako bitan nam je i segment odnosa s medijima, jer na taj način tržište kapitala možemo približiti i široj, raznovrsnoj populaciji”, naglašava on.

Međutim, potrebno je da se u kontinuirani proces edukacije uključi i svaka institucija tržišta kapitala na svoj način i u svom domenu, uz neophodnu pomoć i razumijevanje od države.

“Samo na takav način možemo postići rezultate u domenu edukacije javnosti i raditi na razvijanju kulture ulaganja u vrijednosne papire”, kazao je direktor SASE.

Govoreći o regionalnoj saradnji berzi, istaknuo je da postoji nekoliko aktivnosti među pojedinim berzama koje se paralelno odvijaju. Jedna od tih aktivnosti jeste projekt uvezivanja Bugarske, Makedonske, Beogradske i Zagrebačke berze, a koja uključuje i Ljubljansku berzu (koju je u međuvremenu kupila Zagrebačka berza), pod pokroviteljstvom EBRD-a.

“S druge strane, pred potpisom smo ugovora o poslovnoj i tehničkoj saradnji između SASE i Istanbulske berze, a čiji je predmet prekogranična trgovina, prekogranični listing i IPO na Istanbulskoj berzi. Ovom ugovoru je prethodila analiza mogućih pristupa i metoda uvezivanja s Istanbulskom berzom, analiza zakonskih mogućnosti, ograničenja, kao i potrebnih regulatornih izmjena. Ono što smo već realizirali s Istanbulskom berzom, osim već uspostavljenje trgovine futures-ima na Istanbulskoj berzi, a koji su vezani za naše indekse, jeste i plasiranje korporativnih obveznica bosanskih kompanija na Istanbulskoj berzi čiju realizaciju očekujemo u ovoj godini, a koja bi omogućila našim komapanijama novu mogućnost prikupljanja svježeg kapitala u svrhu razvoja kompanija. Sve ove aktivnosti prati redovna saradnja regionalnih berzi u okviru FEAS-a (Udruženja evro-azijskih berzi), čiji je idući domaćin godišnje konferencije Rumunija, tačnije Bukurešt”, rekao je Kurbegović u intervjuu Feni.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close