Kupci KTK Visoko i Željezare Zenica izvršavaju ugovorne obaveze

Kupci imovine preduzeća KTK Visoko i Željezara Zenica izvršavaju obaveze predviđne ugovorima u kupoprodaji ovih preduzeća, konstatovala je Agencije za privatizaciju u FBiH koja je nedavno izvršila kontrole.
Kontrolom je uvrđeno da je kupac imovine KTK Visoko (Prevent), u cijelosti izvršio ugovorene obaveze. U toku je rješavanje upisa vlasničkih prava od strane kupca.
Za kupljenu imovinu Željezare Zenica, Gold d.o.o. Zenica izvršio je obavezu plaćanja kupoprodajne cijene, zapošljavanja i dostave bankovne garancije a tek naredne godine predstoji obaveza finansijskog ulaganja, saopćila je APF.
Agencija je, dodaje se, aktivno uključena u rješavanje situacija u kojima je otežano izvršavanje obaveza kupca.
Agencija je upozorila i da ne može donositi odluke o odobravanju vlasničke strukture kapitala,što je preduslov za izradu programa privatizacije i početnog bilansa.
Upravni odbor će o ovome informirati Vladu FBiH i ujedno pokrenuti inicijativu da se ponovno razmotri problem preduzeća koja nemaju imenovane upravljačke i rukovodne strukture kao što je slučaj sa preduzećem „Energopetrol“ d.o.o. Mostar, navodi se u saopćenju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close