Kreditno zaduženje građana FBiH – 5,1 milijarda KM

Visina bankarskih kredita izdatih građanima Federacije BiH u 2012. godini povećana za jedan posto ili 33 miliona KM u odnosu na 2011. i iznosila je ukupno 5,1 milijardu KM, preliminarni su podaci federalne Agencije za bankarstvo.

U ovoj agenciji za Srnu je rečeno da je povećano učešće kredita odobrenih za finansiranje potrošnih dobara sa 73 posto na 74 posto, dok je učešće stambenih kredita smanjeno sa 24 na 23 posto, a sa preostalih tri posto kreditirani su mali zanati, mali biznis i poljoprivreda.

Bankarski krediti koji su izdati građanima FBiH predstavljaju 47,6 posto od ukupne vrijednosti izdatih kredita u FBiH u 2012. godini koji su u tom periodu zabilježili neznatan rast od 1,7 posto ili 179 miliona KM u odnosu na 2011. i na kraju 2012. iznosili – 10,67 milijardi KM.

U 2012. godini sektorska struktura kredita je neznatno promijenjena u odnosu na kraj 2011. godine.

Kada je riječ o visini kamatnih stopa kod banaka u FBiH, posmatrano u periodu od posljednjih pet godina, evidentan je umjeren, ali kontinuiran pad ponderisanih prosječnih efektivnih kamatnih stopa na kredite izračunate na godišnjem nivou kako kod privrede, tako i stanovništva.

Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo FBiH, EKS je na kredite plasirane stanovništvu u decembru 2012. godine iznosila 9,69 posto, što je za 0,25 procentnih poena više u odnosu na decembar 2011. godine.

EKS na dugoročne kredite plasirane stanovništvu je sa decembarskog nivoa 2011. godine od 9,31 posto povećana na 9,59 posto u decembru 2012. godine.

EKS na kratkoročne kredite koji su dati građanima u decembru 2012. godine iznosila je 10,89 posto što je za jedan procentni poen manje u odnosu na decembar 2011. godine.

Kontinuirani pad ponderisanih EKS na kredite i kod privrede i kod građana praćen je blagim oscilacijama tokom 2012. godine, sa najvećom vrijednosti zabilježenoj u maju 2012. godine od 8,12 odsto, a najnižom u oktobru 2012.godine od 7,14 posto.

Srna

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close