Kozarić: U 2013. godini rast BDP-a, stabilan monetarni i finansijski sistem

Bosna i Hercegovina će u 2013. godini prema prvim projekcijama imati rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od jedan posto, što će biti blago poboljšanje u odnosu na ovu godinu, izjavio je u intervju za Agenciju FENA guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.
Možemo se nadati da će slijedeća godina donijeti konačno prekid negativnih trendova koji se bilježe od sredine ove godine. U proteklim godinama smo iskusili recesiju, i nadamo se da će konačno biti pokrenut zamajac oporavka tokom 2013., što bi stvorilo neophodnu dinamiku za barem postepeni oporavak”,kaže guverner Kozarić.

Ova pozitivna projekcija zasniva se, kaže guverner Kozarić, na činjenici da su usvojeni budžeti na svim nivoima, da je na državnom nivou postignuta nova parlamentarna većina koja se opredijelila za reformske procese, te da iz perioda stagnacije i recesije BiH ulazi u fazu blagog ekonomskog oporavka.

“Vlade su kroz pripremu budžeta prvi put pokazale izraženu spremnost da naprave neophodne promjene u načinu vođenja fiskalnih politika i da zaustave fiskalne deficite”, precizira guverner Kozarić.

Prvi čovjek CBBH izražava očekivanje da će 2013. biti godina oporavka i reformi te nova šansa za sve koji obnašaju važne funkcije u BiH, uz opasku kako je 2012. bila izgubljena godina za BiH.

Naglašava da monetarni sistem ima neophodnu stabilnost kroz sve ove godine krize, i u svim dosadašnjim razgovorima o prevazilaženju krize i dogovoru mjera s MMF-om (i ostalim institucijama) je označeno da u monetarnoj sferi BiH ima stabilan oslonac za provođenje drugih politika i promjena. Također se očekuje i zadovoljavajuća finansijska stabilnost u BiH.

Komentirajući inflatorna kretanja guverner Kozarić kaže da će inflacija biti oko dva posto, što znači da će 2013. godina biti “mirna”.

Kaže da je najveći problem u BiH nazaposlenost od 28 posto i to je prvi zadatak svih nivoa vlasti da pokrenu veće projekte koji donose nova radna mjesta.

“Realni sektor je, posmatrajući kroz industrijsku proizvodnju, najveći udar pretrpio već na početku godine usljed ekstremnih vremenskih uslova, koji su u dobroj mjeri uticali na smanjenu proizvodnju i obustavu izvoza struje. Nakon toga je došlo do oporavljanja, ali su se onda počeli javljati uticaji prelijevanja nove recesije, pa je industrijska proizvodnja kumulativno niža 5,6 posto. Također je realni sektor opterećen s problemima u likvidnosti i mnogo težim međusobnim izmirivanjem obaveza, što potvrđuje i podatak više od 58.000 blokiranih bankarskih računa privrednih subjekata”, kažeKozarić.

Naglašava da realnom sektoru treba dati konkretnu podršku i u tom smislu se vlasti moraju mnogo više i konkretnije angažirati da se privredni subjekti rasterete administrativnih prepreka, nepotrebnih davanja, da se domaćim investitorima omogući ravnopravan položaj s inoinvestitorima, a da se BiH učini sigurnom za strane investicije.

Na pitanje servisiranja vanjskog duga, guverner Kozarić kaže da je vanjski dug 6,9 milijardi KM na nivou BiH a u 2013. godini se očekuje servisiranje od “rekordnih” 788 miliona KM (u ovoj godini vanjski dug je iznosio 420 miliona KM, a u 2011. bio je 340 miliona KM), što je posljedica prispijevanja prethodnog SbA aranžmana MMF-a uz već redovite otplate prema drugim kreditorima.

“Stoga, moramo vrlo intenzivno sarađivati s međunarodnim finansijskim institucijama da bismo osigurali da nastavimo prilive od ovih institucija u ovom turbulentnom periodu, a da se reduciranju duga pristupi odmah po oporavku ekonomije”, kaže guverner uz uvjerenje da će BiH uspjeti da redovno izvrši svoje obaveze po osnovu vanjskog duga.

U narednoj godini očekuje dalje okrupnjavanje bankarskog sektora, jer je 29 banaka za BiH previše, te se očekuje spajanje ili prodaja nekih banaka.

“Kreditni rast od pet posto koliko je iznosio u ovoj godini nije dovoljan za dinamičniji oporavak za realni sektor i građane, i stoga očekujemo da banke budu kreditno aktivnije. Također je dobro što nije došlo do daljeg rasta nekvalitetnih kredita koji iznose 12,6 posto. Likvidnost bankarskog sektora je zadovoljavajuća, a i kapitalizacija od 16 posto je također zadovoljavajuća”.

Na kraju razgovora guverner CBBH Kemal Kozarić je predviđanja za 2013. godinu rezimirao porukom da BiH ulazi u stabilniji politički period koji treba biti podrška za pozitivne ekonomske i finansijske tokove.

“Očekivani rast BDP-a od jedan posto nije veliko povećanje, jer je prije krize taj rast bio pet do šest posto, ali u poređenju s drugim zemljama čiji rast se kreće oko nule ili je u minusu, BiH je u povoljnijem položaju”, kazao je guverner Kozarić.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close