Kontrola boraca pojela 2.286.000 KM: Za zaposlene po ugovoru o djelu 352.880 KM

Revizija boračke populacije koštala nas je, u periodu juli – septembar ove godine, 2.286.000 KM, a rad revizorskih timova, u periodu juli – septembar ove godine, 479.341 KM, piše, među ostalim, u informaciji o provođenju revizije boračke populacije (juli – septembar 2013) koju je kolegama u Vladi FBiH prezentovao Zukan Helez, ministar za boračka pitanja FBiH.

Uposlenici koji na reviziji boraca rade po ugovoru u djelu za tri mjeseca (juli, avgust, septembar) zaradili su 352.886 KM. Uzgred, bilo bi zanimljivo znati ko su uposlenici po ugovoru o djelu i koliko ih ima?!

Na mjesečne naknade za volontere koji su radili na reviziji boraca i uvođenju cenzusa dobitnicima ratnih priznanja dali smo, piše u spomenutoj informaciji, 118.000 KM. Primijetimo, Ustavni sud FBiH je presudio da je uvođenje cenzusa dobitnicima ratnih priznanja protuzakonito, da ih valja vratiti u prava i isplatiti novac koji im je oduzet. Dakle, u vjetar smo bacili novac.

Za kontrolu boraca korištena su i privatna vozila i to smo njihovim vlasnicima platili 15.559 KM. I zaposleni po ugovoru o djelu su, kontrolišući borce, koristili svoje automobile i to je poreske obveznike stajalo 9.374 KM. Naravno, kad putujete, imate dnevnice. One su za uposlene po ugovoru o djelu bile 163.931 KM (juli, avgust, septembar), a na dnevnice stalno uposlenih koji učestvuju u reviziji dali smo 5.000 KM. Paušali radne grupe za podršku revizije boraca stajali su nas 31.885 KM, a na njihove dnevnice i korištenje privatnih automobila potrošeno je 12.600 KM.

Za dnevnice vozača u periodu juli – septembar izdvojili smo 47.764 KM, a noćenje članova revizorskih timova po motelima i hotelima platili smo 123.409 KM. Na gorivo su revizorski timovi potrošili naših 77.518, održavanje vozila 49.668 KM. Tako smo autogume platili 13.225, za putarinu na autoputu 10.528 KM. Helem, nije se kontrola boraca mogla raditi bez kancelarijskog materijala kojeg smo platili 82.704 KM, plus “stalna sredstva” – 4.144 KM. Sastančenja revizora koji kontrolišu borce platili smo 7.147 KM, njihov nazoviedukativni seminar – 21.000 KM. Institutu za medicinsko vještačenje isplaćeno je 627.842 KM za usluge i u julu, avgustu i septembru ove, ali i decembar 2012.

(Oslobođenje)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close