Konstituirane stalne zajedničke komisije oba doma PSBiH

Izborom predsjedavajućih, te prvih i drugih zamjenika predsjedavajućih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) jučer su konstituirane stalne zajedničke komisije oba doma PSBiH.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH izabran je Sifet Podžić. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran je Borislav Bojić, a za drugu zamjenicu Borjana Krišto. Članovi ove Komisije su još i poslanici Hazim Rančić, Šemsudin Mehmedović, Hanka Vajzović i Dušanka Majkić, te delegati Fahrudin Radončić, Darko Babalj, Ognjen Tadić, Mario Karamatić i Bariša Čolak.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH izabran je Đorđo Krčmar. Za prvog zamjenika predsjedavajuće izabran je Sead Kadić, a za drugu zamjenicu Zdenka Džambas. Članovi ove Komisije su još i poslanici Safer Demirović, Salko Sokolović, Momčilo Novaković, Zaim Backović i Jasmin Emrić, te delegati Fahrudin Radončić, Martin Raguž, Sredoje Nović i Darko Babalj.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH je Nikola Lovrinović. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran je Ognjen Tadić, a za drugu zamjenicu Nermina Kapetanović. Članovi ove Komisije su još i poslanici Saša Magazinović, Fehim Škaljić, Aleksandra Pandurević i Milica Marković, te delegati Halid Genjac, Sifet Podžić, Ljilja Zovko, Zdenka Džambas i Nebojša Radmanović.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH izabran je Sead Kadić. Za prvu zamjenicu predsjedavajućeg izabrana je Borjana Krišto, a za drugog zamjenika Momčilo Novaković. Članovi ove Komisije su još i poslanici Maja Gasal – Vražalica, Amir Fazlić, Mirsad Đonlagić, Staša Košarac, te delegati Safet Softić, Bariša Čolak, Ljilja Zovko, Dragutin Rodić i Sredoje Nović.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH izabran je Borislav Bojić. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran je Halid Genjac, a za drugog zamjenika Mario Karamatić. Članovi ove Komisije su još i poslanici Denis Bećirović, Lazar Prodanović, Damir Arnaut, Mensura Beganović i Nermina Kapetanović, te delegati Nebojša Radmanović, Dragutin Rodić, Sead Kadić i Martin Raguž.

www.magazinplus.eu – Parlament BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close