Konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Šareni Hanovi – Visoko

Općinsko vijeće Visoko  na  11. sjednici  održanoj 12.10.2013. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu  neizgrađenog  građevinskog zemljišta na lokalitetu Šareni Hanovi.

Predmet dodjele je parcela od 143. m2, a koja se sastoji  od  kč. 568/4 zvana „Put oko ciglane“ KO Kološići i kč. 26/3 zvana „Golo brdo“  KO Zimča.

Početna cijena građevinskog zemljišta  po jednom m2  iznosi  140 KM.

Dodjela predmetne  građevinske  parcele  izvršit će se  u postupku javnog konkursa u skladu sa odredbama  Zakona o građevinskom zemljištu  u narednom periodu.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close