Konkurs za prijem zaposlenika u “Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama”, u Visokom

Na osnovu člana 15. Pravilnika o radu, menadžment Udruženja Humanost-societas humanitatis, dana 15.01.2013. godine raspisuje

K O N K U R S

za prijem zaposlenika u projektu “Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama”, u Visokom, na određeno vrijeme

1. Edukacijski saradnik – 2 izvršioca (puno radno vrijeme)
Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– VSS – edukator-rehabilitator, socijalni pedagog, pedagog-psiholog
– Minimalno 12 mjeseci radnog iskustva u grupnom radu sa djecom i mladima s posebnim potrebama na poslovima voditelja grupe
– Obavezno iskustvo u vođenju pedagoške i druge potrebne dokumentacije (procjena, individualni plan podsticaja, plan i program rada)
– Poželjno poznavanje jednog stranog jezika (njemački/engleski) u govori u pismu
– Obavezno dobro poznavanje rada na računaru
– Izražene organizacijske, interpersonalne i komunikacijske vještine
– Odgovornost u izvršavanju zadataka
– Spremnost na timski rad i saradnju
– Fleksibilnost u izvršavanju radnih zadataka, entuzijazam i prilagodljivost

2. Asistent za edukacijsko-rehabilitacijske poslove – 2 izvršioca (puno radno vrijeme)
Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– SSS – pedagoški, medicinski ili muzički smijer
– Iskustvo u (pedagoškom) radu (poželjno sa osobama s posebnim potrebama svih uzrasta)
– Poželjno poznavanje tehnika rada sa drvetom i tekstilom te rada u vrtu i domaćinstvu
– Poznavanje rada na računaru
– Poželjno poznavanje jednog stranog jezika (njemački/engleski) u govori u pismu
– Izražene organizacijske vještine, spremnost na timski rad i odgovornost u izvršavanju zadataka
– Fleksibilnost, entuzijazam i kreativnost

3. Rehabilitacijski saradnik – 1 izvršilac (pola radnog vremena)
Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– VSS – edukator-rehabilitator/logoped
– Minimalno 12 mjeseci radnog iskustva u struci, govorna terapija
– Obavezno iskustvo u vođenju potrebne dokumentacije (procjena, individualni plan podsticaja, evaulacija)
– Dobro poznavanje jednog stranog jezika (njemački/engleski) u govori u pismu
– Obavezno dobro poznavanje rada na računaru
– Izražene organizacijske, interpersonalne i komunikacijske vještine
– Odgovornost u izvršavanju zadataka
– Spremnost na timski rad i saradnju
– Fleksibilnost u izvršavanju radnih zadataka, entuzijazam i prilagodljivost

4. Fizioterapeut – asistent – 1 izvršilac (pola radnog vremena)
Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– SSS – srednja medicinska škola, smijer fizioterapeut
– Minimalno godinu dana radnog iskustva na poslovima fizikalne terapije te na poslovima asistenta u grupnom ekukacijsko-rehabilitacijskom radu
– Poželjno iskustvo u radu sa osobama sa posebnim potrebama svih uzrasta
– Poznavanje rada na računaru
– Poznavanje jednog stranog jezika (njemački/engleski) u govori u pismu
–  Izražene organizacijske vještine, spremnost na timski rad i odgovornost u izvršavanju zadataka
– Fleksibilnost, entuzijazam i kreativnost

5. Vozač – kurir – 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– SSS – tehničko usmjerenje – vozač
– Izražene organizacijske vještine, spremnost na timski rad i odgovornost u izvršavanju zadataka
– Poželjno iskustvo u radu sa osobama sa posebnim potrebama
– Prednost imaju kandidati koji poznaju puteve na općinama Vareš i Breza

Dostaviti: motivaciono pismo, CV – biografija, dokaz o traženoj stručnoj spremi i dokaz o radnom iskustvu u struci.
Prijavu dostaviti preporučeno na adresu: Udruženje Humanost-societas humanitatis, Saliha Cakana Mulalića 5, 72000 Zenica, sa naznakom “Prijava za konkurs”. Obavezno naznačiti za koju poziciju se aplicira.

Konkurs ostaje otvoren do 21.01.2013. godine, a neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali navedene uslove će biti pozvani na intervju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close