Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika

Općinska načelnica općine Visoko donijela je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Visoko, broj: 01/2-02-1370/13 od 29.11.2013. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Visoko, broj: 01/2-02-340/14 od 01.04.2014. godine.

Objavljujemo konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika utvrđenih Pravilnikom, kako slijedi:

01. Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi

za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj           1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

02. Komunalno-putni inspektor u Odsjeku za

inspekcijske poslove u Službi za opću upravu

i inspekcijske poslove                                                1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

03. Stručni saradnik za postupak javne nabavke u

Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj u Službi za

finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj              1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

04. Stručni saradnik za upravno-pravne poslove u

Odsjeku za stambeno-komunalne poslove i zaštitu

okoline u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina                                                                                                                    1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Detalje ovog konkursa možete preuzeti na linku: KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE VISOKO

Press Oopćine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close