Konkurs za popisivače 27.06.

Konkurs za  popisivače, instruktore i članove popisnih komisija na nivou općina i gradova, za Popis stanovništva u oktobru 2013., biće objavljen 27. juna, u medijima i na zvaničnim web stranicama statističkih institucija u BiH, gradova i općina, saopštila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, koja je protekle sedmice intenzivirala aktivnosti na terenu. Načelnicima općina su distribuisane jedinstvene procedure i kriteriji za izbor osoblja, koje će biti angažovano na nivou lokalnih zajednica.

Procedure su prethodno usaglađene sa entitetskim zavodima za statistiku, s ciljem da se ove aktivnosti urade na transparentan i jedinstven način na prostoru cijele BiH, rekao je za ekapiju Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku BiH.

Na lokalnom nivou biće angažovano 625 članova popisnih komisija lokalne samouprave, odnosno 142 za svaku općinu u BiH po jedna, sa četiri do šest članova, u zavisnosti od veličine općine i 2.464 općinskih instruktora. Svaki instruktor će biti nadležan za sedam do deset  popisivača, a bit će obučeno i dodatnih 20% koji će biti angažovani u slučaju odustajanja. Biće angažovano 18.879 popisivača i obučeno dodatnih 20% koji će biti angažovani u slučaju odustajanja nekog od izabranih kandidata.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata objavljuju Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske na svojim web stranicama i u sredstvima javnog informiranja, odnosno Brčko Distrikt, na oglasnim pločama i drugim javnim mjestima na svom području.

Za prijavu je pripremljen tipski obrazac /Prijava za sudjelovanje u Popisu/ koji će kandidati popunjavati prilikom prijave na javni poziv, što znači da će se kandidati prijavljivati lično i isključivo u prostorijama Popisne komisije lokalne samouprave popunjavanjem obrasca koji preuzimaju u prostorijama Popisne komisije svoje općine, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

zenicablog

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close