Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2014./2015.godinu

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  raspisuje:

Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2014./2015.godinu

 

  1. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2014./2015.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2015.-oj godini.

–          Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

1)      za prvu godinu studija ………………..…. 800 KM;

2)      za drugu i ostale godine studija ………  1200 KM.

–          Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

1)      za prvu godinu studija ………………..…. 100 KM;

2)      za drugu i ostale godine studija ……….   150 KM.

 

Detalje konkursa možete pogledati na: KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA- BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA STUDIJSKU 2014./2015. GODINU

 

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close