Asfaltirana putna dionica Ginje-Dvor u MZ Kralupi

U MZ Kralupi danas su završeni radovi na izgradnji putne infrastrukture dionice Ginje-Dvor. 

U ovoj fazi urađeno je cc 175m puta, prosječne širine 4,5 m sa asfaltnim rigolom i betonskim ivičnjacima kao i riješenom odvodnjom sa kolovoza i stabilnosti kosine betonskim podzidom.

Izvođač radova je „Mušinbegović“ d.o.o. Visoko, a nadzor radova vršila je firma  „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Svi radovi izvedeni su stručno, kvalitetno i uz poštivanje tehničkih normi.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close