Konkurencijsko vijeće obobrilo: Agrokor preuzima Mercator

Na 92. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH odobreno je preuzimanje Mercatora, hrvatskoj kompaniji Agrokor, potvrdili su u ovoj instituciji za eKapija.ba.

Prema donesenom rješenju Konkurencijskog vijeća smatra se dopuštenom koncentracija privrednog subjekta Agrokor d.d. i privrednog subjekta Poslovni sistem Mercator d.d.

Naime, prijava koncentracije privrednog subjekta Agrokor d.d. Zagreb, koji namjerava steći kontrolu nad privrednim subjektom Poslovni sistem Mercator d.d. Ljubljana, kupovinom 53,12% dionica zapremljena je još 28. juna 2013. godine.

“Konkurencijsko vijeće u postupku je detaljno analiziralo tržište trgovine na veliko i malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovine (uključujući i tržišta entiteta / kantona, kao i neke gradove gdje učesnici koncentracije imaju značajnije tržišne udjele”, kažu iz Konkurencijskog vijeća, pojašnjavaju kako je Konkurencijsko vijeće informisalo Podnosioc prijave da konačna odluka u postupku nije donesena, iz razloga što se nisu ispunili zakonom propisani uslovi za njeno donošenje, te se na osnovu odredbi Zakona o konkurenciji smatra koncentracija dopuštenom.

Kako pojašnjavaju, na poseban zahtjev podnosioca prijave, Konkurencijsko vijeće je donijelo rješenje o dopuštenosti koncentracije u skladu sa Odlukom o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close