Visoko

Konačna preliminarna lista stipendija redovnim studentima

Obavijest o dodjeli stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

 

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području ZE-DO kantona za akademsku 2016/2017.godinu, Komisija je sačinila Konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.

Konačna preliminarna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Visoko svakim radnim danom od 08:00 – 16:00, počev od 16.05.2017. i web stranici Općine Visoko.

Kandidati na Konačnu preliminarnu lista mogu uložiti žalbu putem nadležne službe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti konačne preliminarne liste na Oglasnoj ploči Općine Visoko Službi za finansije, privredu i  društvene djelatnosti, na protokol Općine Visoko.

U prilogu: Konačna preliminarna lista

 

Press Općine Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close