Komunalno-ekološka inspekcija bi morala pokazati odgovornost

Prema originalnom tekstu sa službene stranice Općine Visoko radi efikasnijeg rješenja određenog problema neophodno je da precizno definišete pitanje o istom. Vaše pitanje bit će proslijeđeno i odgovor ćete dobiti putem E-pošte. Povod za ovu reakciju temeljim na dva dopisa prema Službi za prostorno uređenje, imovinsko- pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline putem E-pošte od 5.12.2011. godine i 10.9.2012. godine, a u vezi sa problemom pojave divljih deponija smeća na području naše općine.

Naime, iako u Visokom egzistira veći broj deponija smeća, nakon više upozorenja sada se već mogu izdefinirati lokacije koje gube karakter “privremenih”, “prolaznih” i “malih” deponija smeća jer one postaju stvarna i stalna mjesta na kojima se otpad nekontrolisano gomila, bez ikakvog nadzora ili konkretnih koraka koji bi pokrenuli rješavanje ovog pitanja. Radi se o dijelu općinskog područja u Bosnićima i Čekrekčijama koji se nalazi neposredno uz glavne putne pravce, ali i na obalama rijeke Bosne, i koje ovog trenutka definiram kao “rak ranu” Visokog ako govorimo o deponijama smeća. Smeće se na ovim lokacijama neprestano iznova pojavljuje, i osim što narušava estetsku vrijednost visočkog okoliša svakako jeste pokazatelj vrlo niskog nivoa ekološke svijesti građana, ali i odraz ukupnog ekonomskog stanja naše općine kao i dosadašnjeg rada nadležnih službi.

Na neophodnost drugačijeg okolišnog pristupa na ovim lokacijama upozoravao sam više puta, posljednji put 25.5.2012. godine a na temelju Odluke o komunalnom redu i mjerama za provođenje komunalnog reda i kaznenim odredbama predviđenim za povrede ponašanja utvrđenih istom, i kojom se posebno zabranjuje zagađivanje i bacanje otpada na obale vodotokova, i novčano je kažnjivo u iznosu od 40 KM do 1000 KM, odnosno 5000 konvertibilnih maraka. Ako već ne postoji bilo kakav način sistematičnog rješavanja i uklanjanja smeća sa spomenutih lokacija i zaštite istih, onda je sigurno je da bi se ovakav način prevencije trebao pokazati učinkovitim, međutim za takvo nešto su potrebne i konkretne mjere za provođenje komunalnog reda, a ne kao što je to do sada. O trenutačnom stanju u Bosnićima, odnosno Čekrečijama pogledajte na fotografijama.

Predsjednik NVO “EkoLogika”: Elvedin Šabanović dipl.ing.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close